ด่วน 24 ส.ส.ประชาธิปัตย์ ยึดอำนาจโหวตเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่

ประชาธิปัตย์

กก.บห.ประชาธิปัตย์ ชุดรักษาการ ยกเว้นข้อบังคับ รอ กกต.รับรอง 24 ว่าที่ ส.ส. โหวตหัวหน้าพรรคคนใหม่ เลือกนายกรัฐมนตรี ร่วม-ไม่ร่วมรัฐบาล ขึ้นอยู่กับมติพรรค

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายราเมศ รัตนะเชวง รักษาการโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคประชาธิปัตย์ชุดรักษาการ ครั้งที่ 1 ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตหัวหน้าพรรคเป็นประธานการประชุม ว่าการพิจารณาวาระเพื่อพิจารณาในการหารือแนวทางการเลือกตั้ง กก.บห.ชุดใหม่

เนื่องจากนายจุรินทร์ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบยกเว้นข้อบังคับข้อที่ 32 การหยั่งเสียงเบื้องต้น (ไพรมารี่โหวต) ในการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ เนื่องจากปัจจุบันมีกลไกระดับตัวแทนพรรคประจำจังหวัดและตัวแทนพรรคประจำสาขาพรรคในการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญพรรค

ราเมศ รัตนะเชวง
ราเมศ รัตนะเชวง

นายราเมศกล่าวว่า สำหรับองค์ประชุมในการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งตำแหน่ง ส.ส.มีความสำคัญ เพราะมีน้ำหนักในการลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่สัดส่วน 70% ดังนั้น จึงต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองผลการเลือกตั้ง ว่าที่ ส.ส. 24 คนอย่างเป็นทางการเสียก่อน

ส่วนองค์ประชุมอื่น ๆ อีก 18 กลุ่มจาก 19 กลุ่ม ยังมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเลือกตั้งหัวหน้าพรรคที่มีน้ำหนักในสัดส่วน 30% ทั้งนี้ จะมีการประชุมรักษา กก.บห.พรรคอีกครั้งเพื่อกำหนดสัดส่วนองค์ประชุม รวมถึงกำหนดวันและเวลา สถานที่ในการประชุมใหญ่วิสามัญ

“การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทุกครั้งจะมีการเปิดให้ผู้สมัครเข้าแข่งขันแสดงวิสัยทัศน์ว่าจะนำพาพรรคในทิศทางใด ส่วนเรื่องขององค์ประชุม 19 องค์ประกอบที่สำคัญ ไม่ใช่ว่าเราจะเน้นหนักไปที่ ส.ส.ชุดปัจจุบัน น้ำหนักคะแนนชุดปัจจุบัน 70% ก็จริงอยู่ แต่จำนวนของโหวตเตอร์กลุ่มอื่นที่มีน้ำหนัก 30% ผมคิดว่ามีจำนวนมากกว่า ส.ส.ชุดปัจจุบันจำนวนมาก ความเป็นธรรมในการเลือกหัวหน้าพรรคก็ต้องมากำหนดอีกครั้ง” นายราเมศกล่าว

Advertisement

นายราเมศกล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อบังคับพรรคกำหนดให้เลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่นายจุรินทร์ลาออก แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองไม่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น หากครบ 60 วันตามข้อบังคับพรรค แต่ กกต.ยังไม่สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.ได้ทัน 60 วัน จะมีการเรียกประชุมรักษาการ กก.บห.พรรคเพื่อยกเว้นข้อบังคับการเลือกหัวหน้าพรรคภายใน 60 วัน

เมื่อถามว่าในเมื่อระยะเวลาการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.ยังไม่ชัดเจน และข้อบังคับข้อที่ 81 เรื่ององค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่เปิดช่องให้กรณีที่ไม่มี ส.ส. ให้ ส.ส.ชุดสุดท้าย (ได้รับการเลือกตั้งเมื่อ 62) ก่อนมีการประชุมใหญ่ได้ นายราเมศกล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในรัฐสภาและกรณีของการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลมีสิทธิในการตัดสินใจ เนื่องจากเป็น ส.ส.ชุดปัจจุบันที่ผ่านการเลือกตั้งมาจึงต้องให้น้ำหนักในการตัดสินใจ

“ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า เมื่อมีการขับเคลื่อนในระบบรัฐสภา ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จะถึง เพราะฉะนั้นก็จะให้สิทธิ ส.ส.ที่เพิ่งเสร็จสิ้นในการเลือกตั้งปี 2566 เพื่อเป็นองค์ประชุมหลัก” นายราเมศกล่าว

Advertisement

นายราเมศกล่าวว่า การตั้งต้นในการนำพาพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปในวันข้างหน้า สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเตรียมการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ โดยหลังจากนี้จะมีการประชุมว่าที่ ส.ส. 24 คน เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องของการทำงานภายใต้ระบบรัฐสภา โดยมีการย้ำในที่ประชุมว่า ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการให้ความเห็นร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล กรณีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใดในที่ประชุมร่วมรัฐสภา เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องเริ่มจากระบบรัฐสภาเพื่อส่งต่อไปถึงฝ่ายบริหาร เพราะฉะนั้นการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้มติพรรค

นายราเมศยังกล่าวถึงความชัดเจนถึงจุดยืนของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รักษาการเลขาธิการพรรคที่ประกาศหยุดเล่นการเมืองหากผลการเลือกตั้งครั้งนี้ได้น้อยกว่าปี 2562 ว่า “ท่านพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้ว แต่ผมเชื่อว่าทุกคนในพรรคยังเชื่อมั่นในศักยภาพและการทำหน้าที่ของท่านเลขาฯ ท่านยังรักพรรคประชาธิปัตย์อยู่ และยังเชื่อว่า คำปรึกษาในสิ่งที่ดี คำปรึกษาในเรื่องของกรณีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค ทุกคนยังต้องการคำปรึกษาจากท่านเลขาธิการพรรคอยู่”