ครม.มีมติตั้งรองปลัด-อธิบดีกรมที่ดิน-พช. พร้อมโยกย้าย 14 พ่อเมือง

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงระดับอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้

1.นายธนาคม จงจิระ ผวจ.นครสวรรค์ เป็น รองปลัด มท.
2.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผวจ.สระแก้ว เป็น รองปลัด มท.
3.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัด มท. เป็น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)
4.นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัด มท. เป็น อธิบดีกรมที่ดิน
5.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.ฉะเชิงเทรา
6.นายสยาม ศิริมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.นครพนม
7.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็น ผวจ.นครสวรรค์
8.นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรัง เป็น ผวจ.พังงา
9.นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.สุโขทัย เป็น ผวจ.พิษณุโลก
10.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลก เป็น ผวจ.ภูเก็ต
11.นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ตรวจฯ เป็น ผวจ.มหาสารคาม
12.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พิจิตร เป็น ผวจ.ศรีสะเกษ
13.นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปัตตานี เป็น ผวจ.สงขลา
14.นายวิชิต ชตไพสิฐ ผู้ตรวจฯ เป็น ผวจ.สระแก้ว
15.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.อุทัยธานี เป็น ผวจ.สระบุรี
16.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจ.สมุทรสาคร เป็น ผวจ.สุรินทร์
17.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ตรวจฯ เป็น ผวจ.สมุทรสาคร
18.นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.หนองบัวลำภู เป็น ผวจ.อุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Previous articleลุ้น SCI ไตรมาส 2 กำไรฟื้น ยันปีนี้โต 10% – รุกแผนลงทุนเวียดนาม
Next articleดุสิตธานี บุกญี่ปุ่น ตั้ง2บริษัทใหม่ ลงทุนโรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ สปา