ไกล่เกลี่ยสำเร็จ “ชายหมู” ถอนฟ้องผู้ว่าสตง.หมิ่นฮั้วประมูล 39 ล้าน ติด”ไฟคนเมือง”

ไกล่เกลี่ยสำเร็จ “ชายหมู” ถอนฟ้องผู้ว่าสตง.หมิ่นฮั้วประมูล 39 ล้านติด “ไฟคนเมือง” จำเลยไหว้ขอโทษ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 กันยายน ที่ห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้น 7 อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คดีที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นโจทก์ฟ้อง นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

กรณีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลากลางวัน จำเลยได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เกี่ยวกับโครงการประดับตกแต่งไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 ว่า คตง.กล่าวหาทำนองโครงการไฟประดับมูลค่า 39,500,000 บาท ไม่สุจริต ฮั้วราคา ซึ่งล้วนเป็นความเท็จ ทำให้ผู้อ่านข่าวเข้าใจว่าโจทก์กระทำการทุจริต ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยด้วย

โดยวันนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ โจทก์เดินทางมาศาลพร้อมนายสัก กอแสงเรือง อดีตสมาชิกวุฒิ สภา (สว.) และนายกสภาทนายความฯ ส่วนฝ่ายจำเลย เดินทางมาพร้อมกับพนักงานอัยการที่แก้ต่างคดี

โดยก่อนหน้านี้โจทก์นำพยานเข้าเบิกความชั้นไต่สวนมูลฟ้องมาแล้ว 3 นัด และคดีมีแนวโน้มที่จะตกลงกันได้ นายสุภัทร์ สุทธิมนัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา มอบหมายให้ นายพริษฐ์ ปิยะนราธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ไกล่เกลี่ยคู่ความทั้ง 2 ฝ่ายนาน 2 ชั่วโมง ปรากฏว่า คู่ความสามารถตกลงกันได้และไม่ติดใจเอาความกัน และขอแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

กระทั่งเวลา 11.30 น. นายสุภัทร์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ได้ร่วมฟังการแถลง โดยนายพิศิษฐ์ จำเลย แถลงว่า ตามที่ตนได้แถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 พาดพิง ใส่ร้าย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์โจทก์นั้น ขอชี้แจงว่า ข้อเท็จจริงที่เสนอไปอาจไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนไปบ้าง จนทำให้ประชาชนที่ได้รับทราบข่าวเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ โจทก์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนั้น เป็นผู้ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ ในนาม สตง.จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นเพียงความเห็นเบื้องต้น สตง.เท่านั้น ยังต้องส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นการสอบสวนตามข้อกล่าวหาดังกล่าวจึงยังไม่ถือเป็นที่ยุติว่า การกระทำของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เป็นการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหา และขณะนี้เรื่องอยู่ในอำนาจการพิจารณาของ ป.ป.ช. ซึ่งต้องรอผลการพิจารณาของ ป.ป.ช. ต่อไป

นายพิศิษฐ์ กล่าวว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์เป็นที่ยอมรับของประชาชน หากการนำเสนอความเห็นของ สตง. และ คตง.จะทำให้ผู้ได้พบเห็นข้อความดังกล่าวเข้าใจ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ไปในทางที่ไม่ถูกต้องขอแสดงความเสียใจ มา ณ ที่นี้

จากนั้นนายพิศิษฐ์ได้ยกมือไหว้ขอโทษ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ และไหว้นายสุภัทร์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ขอบคุณศาลอาญาที่ช่วยไกล่เกลี่ยจนสำเร็จ

ศาลบันทึกเป็นรายงานกระบวนพิจารณา คู่ความทั้ง 2 ฝ่ายเจรจาตกลงกันโดยดี โดยโจทก์ แถลง ไม่ติดใจเอาความ และขอถอนฟ้องคดี จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ซึ่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า การแถลงข่าวของจำเลยก็สมบูรณ์แล้ว

 


ที่มา : มติชนออนไลน์