“บิ๊กตู่” นั่งหัวโต๊ะ-ผุดแผนเผชิญเหตุแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลรายงานว่า เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอนายกฯ นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference กับผู้ว่าราชการจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหาด้านฝุ่นละออง ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (การแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและช่วงวิกฤต) 2.การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิด (ระยะสั้น ปี 2562-2564 และระยะยาว ปี 2565-2567) 3.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ (ระยะสั้น ปี 2562-2564 และระยะยาว ปี 2565-2567)

ขณะนี้อยู่ในช่วงมาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งเริ่มจากการประชุมชี้แจงเตรียมการก่อนวิกฤตวันนี้ เพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์วิกฤต และหลังวิกฤตจะประชุมถอดบทเรียน

สำหรับการรับมือกับสถานการณ์วิกฤต จะดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์ ได้แก่ ระดับที่ 1…..PM2.5 ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. หน่วยงานดำเนินภารกิจตามสภาวะปกติ

Advertisement

ระดับที่ 2….. PM2.5 ระหว่าง 51 – 75 มคก./ลบ.ม. หน่วยงานดำเนินมาตรการเข้มข้นขึ้น
ระดับที่ 3….. PM2.5 ระหว่าง 76 – 100 มคก./ลบ.ม. ผู้ว่าฯ กทม. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยใช้อำนาจตามกฎหมายควบคุมพื้นที่ ควบคุมแหล่งกำเนิด และกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษ
ระดับที่ 4….. PM2.5 เกิน 100 มคก./ลบ.ม. เสนอให้ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อเสนอมาตรการให้นายกรัฐมนตรีสั่งการ

หลังจากนี้ จะดำเนินการคู่ขนานกับการเสนอให้ ครม.พิจารณา เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว