ไม่ไว้วางใจ ประยุทธ์ สูงสุด 208 คน อนุทิน-ศักดิ์สยาม คะแนนไว้วางใจลิ่ว 269 เสียง

ประยุทธ์ 5 รัฐมนตรี

สภาลงมติไว้วางใจ “ประยุทธ์” แต่ได้คะแนนรองบ๊วย สวนทาง เฉลิมชัย รมว.เกษตร ไว้วางใจสูงสุด 270 เสียง อนุทิน – ศักดิ์สยาม ได้คะแนนเท่ากัน 269 เสียง ยังมากกว่านายกฯ

วันที่ 4 กันยายน 2564 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธาน

โดยรัฐมนตรีถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ การลงมติจะต้องได้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 โดย ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีจำนวนทั้งสิ้น 428 คน จะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง 242 คน เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผลการลงมติปรากฎว่า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Advertisment

ผู้ร่วมประชุม 475 คน
ไม่ไว้วางใจ 208 คน
ไว้วางใจ 264 คน
งดออกเสียง 3 คน
ไม่ออกเสียง 0 คน
มติที่ประชุมไว้วางใจ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข

ผู้ร่วมประชุม 476 คน
ไม่ไว้วางใจ 196 คน
ไว้วางใจ 269 คน
งดออกเสียง 11 คน
ไม่ออกเสียง 0 คน
มติที่ประชุมไว้วางใจ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

Advertisment

ผู้ร่วมประชุม 475 คน
ไม่ไว้วางใจ 201 คน
ไว้วางใจ 263 คน
งดออกเสียง 10 คน
ไม่ออกเสียง 1 คน
มติที่ประชุมไว้วางใจ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผู้ร่วมประชุม 475 คน
ไม่ไว้วางใจ 195 คน
ไว้วางใจ 269 คน
งดออกเสียง 10 คน
ไม่ออกเสียง 1 คน
มติที่ประชุมไว้วางใจ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ร่วมประชุม 478 คน
ไม่ไว้วางใจ 199 คน
ไว้วางใจ 270 คน
งดออกเสียง 8 คน
ไม่ออกเสียง 1 คน
มติที่ประชุมไว้วางใจ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้ร่วมประชุม 478 คน
ไม่ไว้วางใจ 202 คน
ไว้วางใจ 267 คน
งดออกเสียง 9 คน
ไม่ออกเสียง 0 คน
มติที่ประชุมไว้วางใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐมนตรีที่ได้คะแนนไว้วางใจมากที่สุด คือ นายเฉลิมชัย 270 เสียง จากนั้นคือ นายอนุทิน นายศักดิ์สยาม จากพรรคภูมิใจไทย ที่ได้เท่ากัน 269 เสียง นายชัยวุฒิ 267 เสียง มากกว่าคะแนนไว้วางใจของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ได้รองบ๊วย 264 เสียง โดยนายสุชาติ ได้คะแนนไว้วางใจน้อยที่สุด 263

ย้อนคะแนนโหวต 2 ครั้งก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในการ ในการอภิปรายรอบที่ 1 ก่อนโควิด-19 จะบุกราชอาณาจักรไทยจนลามไปทั้งประเทศ เมื่อ 24-27 กุมภาพันธ์ 2563 ลงมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดยอภิปรายนายกฯ และรัฐมนตรีทั้งสิ้น 6 คน

ผลปรากฏว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้เสียงไว้วางใจ 272 เสียง ไม่ไว้วางใจ 49 เสียง งดออกเสียง 2 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้คะแนนไว้วางใจ 277 เสียง ไม่ไว้วางใจ 50 เสียง งดออกเสียง 2

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ไว้วางใจ 272 เสียง ไม่ไว้วางใจ 54 เสียง งดออกเสียง 2 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตร ไว้วางใจ 269 เสียง ไม่ไว้วางใจ 55 เสียง งดออกเสียง 7 วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ไว้วางใจ 272 เสียง ไม่ไว้วางใจ 54 เสียง งดออกเสียง 2 ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทส ไว้วางใจ 272 เสียง ไม่ไว้วางใจ 55 เสียง งดออกเสียง 2

ครั้งนั้นปรากฏว่ามี “งูเห่า” 6 คน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. และ น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี โหวตให้กับ พล.อ.ประวิตร และไม่ลงมติใดๆ ให้แก่รัฐมนตรีคนอื่นๆ

พรรคเสรีรวมไทย นายวัชรา ณ วังขนาย ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.นภาพร เพ็ชรจินดา และนายอำไพ กองมณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ โหวตให้กับ พล.อ.ประวิตร

พรรคประชาชาติ นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี

ต่อมาในอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ 2 เมื่อ 16-19 กุมภาพันธ์ และลงมติในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
พล.อ.ประยุทธ์ ได้เสียงไว้วางใจ 272 เสียง ไม่ไว้วางใจ 206 เสียง งดออกเสียง 3 พล.อ.ประวิตร ไว้วางใจ 274 เสียง ไม่ไว้วางใจ 204 เสียง งดออกเสียง 4 พล.อ.อนุพงษ์ ได้เสียงไว้วางใจ 272 เสียง ไม่ไว้วางใจ 205 เสียง งดออกเสียง 3

ร.อ.ธรรมนัส ได้เสียงไว้วางใจ 274 เสียง ไม่ไว้วางใจ 199 เสียง งดออกเสียง 5 ไม่ลงคะแนน 1 อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ได้เสียงไว้วางใจ 275 เสียง ไม่ไว้วางใจ 201 เสียง งดออกเสียง 6

จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ไว้วางใจ 268 เสียง งดออกเสียง 7 ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ไว้วางใจ 258 เสียง ไม่ไว้วางใจ 215 เสียง งดออกเสียง 8 ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ไว้วางใจ 268 เสียง ไม่ไว้วางใจ 201 เสียง งดออกเสียง 12 ไม่ลงคะแนน 1 นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ไว้วางใจ 272 เสียง ไม่ไว้วางใจ 206 เสียง งดออกเสียง 4 สุชาติ ชมกลิ่น ไว้วางใจ 263 ไม่ไว้วางใจ 212 งดออกเสียง 5 ไม่ลงคะแนน 1

มีงูเห่า พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส. ปทุมธานี และนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. งมติ ไว้วางใจ พล.อ. ประวิตร และยังไม่ลงคะแนนโหวตให้ “พล.อ.ประยุทธ์”

พรรคก้าวไกล มี 4 ส.ส. ประกอบด้วย นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี, นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย และนายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย ร่วมลงมติไว้วางใจ ให้ 2 รัฐมนตรีสังกัดภูมิใจไทย คือ นายอนุทิน และนายศักดิ์สยาม

พรรคเสรีรวมไทย พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรค “งดออกเสียง” ให้นายอนุทิน นายเพชร เอกกำลังกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และพล.ต.ท. วิศณุ ม่วงแพรสี ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ลงคะแนน ให้รัฐมนตรีทุกคน

พรรคประชาชาติ นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี ลงมติไว้วางใจ ให้รัฐมนตรีแทบทุกคน โดยงดออกเสียงนายจุรินทร์ และนายนิพนธ์

พรรคเพื่อชาติ นายอารี ไกรนรา ส.ส.บัญชีรายชื่อ งดออกเสียง ให้ พล.อ. ประวิตร นายอนุทิน นายศักดิ์สยาม โดยมีชื่อของนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรค และนายปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช งดออกเสียงให้ ร.อ. ธรรมนัส