รัฐบาลแจงแก้ไขกฎหมาย กอ.รมน.ไม่ใช่คำสั่งควบคุมปชช. วางแนวสอดคล้องพัฒนาภูมิภาค

รัฐบาลแจงคำสั่งแก้ไขกฎหมาย กอ.รมน. มุ่งป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ภัยจากมนุษย์ควบคู่ภัยธรรมชาติ ย้ำไม่ใช่คำสั่งควบคุมประชาชน พร้อมวางแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาภูมิภาคและกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2560 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปอดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 51/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ว่า การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ตามคำสั่งนี้ เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทําของบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่อาจเกิดจากภัยจากธรรมชาติที่เป็นสาธารณภัยด้วย

“คำสั่งดังกล่าวจึงต้องการสร้างความชัดเจนว่า การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็คือ การป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ใดที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัย ซึ่งเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมถึงสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย ฯลฯ ให้กลับสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ไปควบคุมหรือก่อให้เกิดผลกระทบแก่ประชาชนแต่อย่างใด”

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ผู้รับผิดชอบในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะถูกกำหนดไว้ในกฎหมายฉบับเดิมอยู่แล้ว ทั้ง กอ.รมน.กลาง กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เพียงแต่เพิ่มเติมงานด้านสาธารณภัยเข้าไป และสร้างกลไกให้การทำงานในระดับภาคและจังหวัดมีความชัดเจนมากขึ้น โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เช่น ทหาร ตำรวจ อัยการ ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ผอ.สำนักงาน ปปส.ในพื้นที่ เป็นต้น“นายกฯ ระบุว่า นอกจากงานด้านความมั่นคงแล้ว รัฐบาลและ คสช. ยังให้ความสำคัญกับการนํานโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยให้แต่ละภูมิภาคกําหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ และมีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับภาคและจังหวัด สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงบประมาณใหม่ที่มุ่งพัฒนาภูมิภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด อย่างตรงจุด”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ