“วัชรพล” เผยเล็งแก้ระเบียบ ป.ป.ช.สั่งปิดข้อมูลส่วนตัวนักการเมือง เปิดบัญชีทรัพย์สิน

“วัชรพล” เผยเล็งแก้ระเบียบป.ป.ช.สั่งปิดข้อมูลส่วนตัว ตอนเปิดกรุนักการเมือง

เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 7 ธันวาคม ที่รัฐสภา พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึง เนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ที่กำหนดให้ ป.ป.ช.เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของฝ่ายการเมืองเท่าที่จำเป็น ว่า เกิดจากแนวคิดของ กรธ.ที่ไม่อยากให้ ป.ป.ช.เปิดเผย รายละเอียดทรัพย์สิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพราะกังวลถึงอันตรายต่อตัวบุคคลและครอบครัว ทาง ป.ป.ช.จึงเตรียมการออกระเบียบให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 และกฎหมายลูกฉบับใหม่ เพื่อปิดบังรายละเอียดประมาณ 14 รายการ เพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งบัญชีทรัพย์สิน เช่น เลขบัตรประชาชน เลขบัญชีธนาคาร แต่ยืนยันว่า สิทธิในการเข้าถึงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ของประชาชนยังมีอยู่


พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า นอกจากนี้จะแก้ไขระเบียบ ให้ ป.ป.ช.ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขบัญชี เลขบัตรประชาชน แก่ผู้แจ้งบัญชีทรัพย์สินทันที ซึ่งต่างจากเดิมที่ ป.ป.ช.จะดำเนินการก็ต่อเมื่อผู้แจ้งบัญชีทรัพย์สินร้องขอเท่านั้น ส่วนในแง่อำนาจหน้าที่กรอบเวลาการตรวจสอบของ ป.ป.ช.นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กมธ.วิสามัญในชั้น สนช. โดย กรธ.รับฟังและเข้าใจการทำงานของ ป.ป.ช.มากขึ้น ทำให้กรอบการทำงานของ ป.ป.ช.มีการปรับให้สามารถขอขยายเวลาเพิ่มเติมได้

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์