ไทยสร้างไทย เปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ยโสธร ย้ำเกษตรกร ต้องหายจน

พรรคไทยสร้างไทย เปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ยโสธร เชื่อถูกใจพี่น้องเมืองบั้งไฟ “หญิงหน่อย” ย้ำเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ต้องหายจน หมดหนี้ มีรายได้ตลอดทั้งปี

วุันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จังหวัดยโสธร คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย เปิดตัว นางสุภาพร สลับศรี นายวรายุทธ จงอักษร และนายสรวิศ เดชเสน เป็นว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดยโสธร พรรคไทยสร้างไทย

นางสุภาพร สลับศรี เป็นว่าที่ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ 1 อดีตเคยเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ทั้งหมด 30 คน ขณะเดียวกันยังมีประสบการณ์ ด้านสาธารณสุข เคยเป็นพยาบาลวิชาชีพมายาวนานถึง 20 ปี

ก่อนจะลาออกมาโลดแล่นบนถนนการเมือง และประสบความสำเร็จได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเวลาต่อมา ก่อนจะตัดสินใจครั้งสำคัญลาออกมาร่วมขับเคลื่อน ผลักดันนโยบายร่วมกับพรรคไทยสร้างไทย

นายวรายุทธ จงอักษร เป็นว่าที่ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ 2 จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเข้าสู่ถนนการเมืองเคยทำงานในภาคเอกชน ประสบความสำเร็จด้านการนำเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์

Advertisment

แต่เมื่อเห็นความเหลื่อมล้ำในบ้านเกิดเมืองนอน เห็นความอยุติธรรมในสังคม ก็อดไม่ได้ที่จะอาสาเข้ามาเป็นที่พึ่งที่หวังให้พี่น้องประชาชน จึงตัดสินใจร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทยเพื่อแก้ปัญหาให้คนในท้องถิ่น ทั้งราคาพืชผลทางการเกษตร การแก้ปัญหาระบบชลประทาน โดยเฉพาะปัญหาน้ำทำการเกษตร เพื่อผลักดันให้พี่น้องมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายสรวิศ เดชเสน ทายาทอดีต ส.ส.วิสันต์ เดชเสน อดีตผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร 8 สมัย ได้รับมอบหมายจากพรรคให้เป็นว่าที่ผู้สมัคร ในเขตเลือกตั้งที่ 3 ก่อนเข้าสู่ถนนการเมืองตามรอยบิดา เคยเป็นวิศวกรด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในระดับสูงโดยเฉพาะการพัฒนา App K Plus

แต่เนื่องจากเคยติดตามผู้เป็นพ่อลงพื้นที่ เห็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด จึงอยากทำอะไรที่เกิดประโยชน์และทรงคุณค่าต่อสังคม ซึ่งมั่นใจว่าการมาร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทยจะตอบโจทย์ในสิ่งเหล่านี้ โดยเฉพาะนโยบายหลักของพรรค ที่เป็นการดูแลคนตัวเล็ก เกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้เข้าถึงโอกาส เข้าถึงทุน และมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ

Advertisment

ขณะที่ คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่า ปัญหาที่เกิดกับพี่น้องเกษตรกร พี่น้องประชาชนคนตัวเล็ก พรรคไทยสร้างไทย พร้อมยืนเคียงข้าง และจะไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน โดยเฉพาะหลักการของพรรค ที่มุ่งดูแลประชาชน ตั้งแต่เกิดจนแก่ ให้หายจน หมดหนี้ มีรายได้ตลอดทั้งปี

เริ่มต้นจากการพักหนี้ เติมทุน โดยจะมีกองทุนคนตัวเล็ก สามารถกู้ได้ตั้งแต่ 5,000ถึง 50,000บาท ดอกเบี้ยต่ำกว่าร้อยละ1ต่อเดือน เพื่อใช้ในการตั้งตัว ใช้ในยามฉุกเฉิน และที่สำคัญจะใช้ในการปลดหนี้นอกระบบ ซึ่งถือเป็น “บัตรเครดิตประชาชน”

โดยเงินทุนดังกล่าวถ้ารักษาเครดิตให้ดี จะอยู่ติดตัวพี่น้องประชาชนไปตลอดชีวิต และจะเป็นหลักประกันทางด้านการเงินให้พี่น้อง ขอให้มีความซื่อสัตย์และมีใจไม่จำเป็นต้องมีหลักค้ำประกัน แต่ถ้าตั้งใจจะกู้แล้วโกง ก็จะสามารถกู้ได้เพียงครั้งเดียวและท้ายที่สุดก็ต้องนำชีวิตไปฝากไว้กับหนี้นอกระบบ ที่ดอกเบี้ยแพงมหาโหด

นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทย จะดูแลผู้สูงอายุ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ด้วยนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท โดยมีหลักการสำคัญ คือมุ่งดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรง มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย และจะเป็นการลดภาระ ลดความกังวลของลูกหลาน ทำให้มีเงินตั้งตัวได้เร็วขึ้น ไม่ต้องแบกค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุในครอบครัว

ที่สำคัญยังเป็นการกระจายรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการหมุนเวียน ฟื้นฟูสังคม ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ให้กลับมาเข้มแข็งรวดเร็วยั่งยืนอีกครั้ง ขณะที่ผู้สูงอายุจะเข้าศูนย์ฝึกอบรม เพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรงสร้างสมองให้แข็งแรง และจิตใจแข็งแรง สามารถกลับมาช่วยเหลือสังคม ครอบครัวลูกหลานได้