ศบค. ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 2 เดือน คุมระบาดระลอกใหม่แนวโน้มรุนแรง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) ครั้งที่ 10/2565

ศบค.ชุดใหญ่ ไฟเขียว ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ครั้งที่ 19 อีก 2 เดือน (สิงหาคม 2565–กันยายน 2565) เนื่องจากแนวโน้ม BA.4 BA.5 รุนแรงขึ้น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) ครั้งที่ 10/2565 มีมติเห็นชอบขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 2 เดือน (สิงหาคม-กันยายน 2565)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้เหตุผลในการพิจารณาขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 19) ว่า เพื่อยังคงไว้ซึ่งดํารงบรรดามาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด–19 แบบบูรณาการให้มีความเป็นเอกภาพในการบังคับใช้เป็นการทั่วไปทั้งประเทศ

 1. ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกยังคงระดับการระบาดของโรคโควิด –19 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic)
 2. หน่วยงานของไทยยังอยู่ระหว่างการดําเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับภายหลังการประกาศให้เป็นโรคประจําถิ่น อาทิ ด้านสาธารณสุข การบริหารจัดการชายแดน การบริหารจัดการวัคซีน
 3. เพื่อให้มีการดํารงกลไกและมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ในลักษณะของการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) โดยเฉพาะจากสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ซึ่งมีแนวโน้มจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งในห้วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 หากเกิดขึ้นจะเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้มาตรการควบคุมอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 19 ครั้ง 

 • ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 • ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 • ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
 • ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – วันที่ 31 สิงหาคม 2563
 • ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2563 
 • ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ตุลาคม 2563 
 • ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
 • ครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – วันที่ 15 มกราคม 2564
 • ครั้งที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
 • ครั้งที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 • ครั้งที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 • ครั้งที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 • ครั้งที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2564 
 • ครั้งที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 • ครั้งที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – วันที่ 31 มกราคม 2565
 • ครั้งที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2565
 • ครั้งที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 • ครั้งที่ 18 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
 • ครั้งที่ 19 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – วันที่ 30 กันยายน 2565