กรมทางหลวงชนบทผนึกวสท.บี้ผู้รับเหมาอบรมวิศวกรก่อนเข้าร่วมประมูลงาน หวังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2561 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างถนนทั่วประเทศ

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า การที่กรมมาร่วมกับวสท. เนื่องจากในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาในแง่ความรู้ตรวจสอบความปลอดภัยยังมีน้อย แต่นับจากนี้จะเริ่มตระหนักมายิ่งขึ้น โดยกรมจะกำหนดไว้ในทีโออาร์ประมูลงานโครงการของกรมในปี 2562 เป็นต้นไป

โดยให้ผู้รับเหมา ผู้คุมงานก่อสร้าง ที่ปรึกษาผู้ออกแบบ ที่จะเข้าประร่วมประมูลงานจะต้องผ่านการอบรมและได้รับใบรับรองจาก วสท.ตามที่ได้กำหนดไว้ หากไม่มีจะไม่สามารถเข้าร่วมประมูลงานได้

ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับกลาง (Auditor) และผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับอาวุโส (Senior Auditor)

“จะเริ่มกับงานโคงการขนาดใหญ่ก่อนเป็นลำดับแรก ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาแล้ว ว่าจะเป็นงานขนาดไหน และกี่โครงการ จะสรุปก่อนที่จะเริ่มประมูลงานในเดือนส.ค.นี้”

สำหรับการอบรมทาง วสท.จะเริ่มรุ่นแรกเดือน ก.พ.-มี.ค.นี้ จำนวน 60 คน จะใช้เวลาอบรมประมาณ 4 วัน ส่วนค่าใช้จ่ายการอบรมทาง วสท.จะเป็นผู้กำหนด

ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้การบูรณาการของทั้ง 2 หน่วย มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงชนบทต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ