ซีพี จับมือเคหะสุขประชา ส่งเสริมอาชีพ ดูงานเกษตรยันปั้นเมนูเชฟ

“บมจ.เคหะสุขประชา” ผนึก “ครือเจริญโภคภัณฑ์” ลงนาม MOU “โครงการร้อยเรียงความดี แทนคุณแผ่นดิน” ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจพัฒนาพื้นที่โครงการบ้านเช่า “เคหะสุขประชา” พร้อมส่งเสริมอาชีพ

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพของเคหะสุขประชาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง

พิษณุพร อุทกภาชน์

โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ ปัจจุบัน มีอีกหลายโครงการกำลังดำเนินการ

อาทิ เคหะสุขประชาฉลองกรุง, เคหะสุขประชาร่มเกล้า, เคหะเกษตรยั่งยืน จ.ระยอง โครงการนำร่องตลาดต้นแบบ 6 ไร่ การฝึกอบรม

และอีกหลายโครงการ โดยเฉพาะอาชีพหลัก 6 ประการ ได้แก่ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ตลาด งานบริการ ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

Advertisement

ล่าสุด เคหะสุขประชาได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ร้อยเรียงความดี แทนคุณแผ่นดิน” เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการบ้านเช่าเคหะสุขประชา

เคหะสุขประชาจับมือซีพี

ด้านนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐเเละกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในปรัชญา 3 ประโยชน์ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนเป็นสำคัญ และมุ่งมั่นในการตอบแทนคุณแผ่นดินเสมอมา

Advertisement

จอมกิตติ ศิริกุล

โดยการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการร้อยเรียงความดี แทนคุณแผ่นดินในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่ตั้งใจร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เช่าบ้านเคหะสุขประชา ให้มีโอกาสทางอาชีพที่หลากหลาย

โดยมีบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมภารกิจ นำโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด และบริษัท เชฟแคร์ส โปรเจกต์ จำกัด

สำหรับความร่วมมือในโครงการร้อยเรียงความดี แทนคุณแผ่นดินครั้งนี้ จะมีการเยี่ยมชมสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเจียไต๋ จ.กาญจนบุรี โดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด เพื่อศึกษานวัตกรรมการเกษตร

และศึกษาดูงานโครงการฟาร์มพืชไร่แสลงพัน จ.สระบุรี โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

โครงการในอนาคตแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ โครงการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อาทิ การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟ และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

เคหะสุขประชาผนึกวีพี 2

การศึกษาดูงานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท การศึกษาดูงานโครงการเลี้ยงไข่ไก่เพื่ออาหารกลางวันให้นักเรียน การศึกษาอาชีพบริบาลดูแลผู้สูงอายุ การคัดเลือกเยาวชนร่วมโครงการสร้างอาชีพ

โครงการครัวเคหะสุขประชา by Chef Cares การร่วมกันออกแบบ Story telling การซื้อวัตถุดิบด้านอาหารจากชุมชนเคหะสุขประชา และการสร้างสินค้าจากวัตถุดิบในชุมชน รวมถึงเมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น