คมนาคมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

คมนาคมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

กระทรวงคมนาคมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ภายใต้ชื่องาน “67 พรรษา วัชรราชัน เกริกพระเกียรติยศก้องหล้า”เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน

คมนาคมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และเพื่อเชิดชู พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงน้อมนำ สืบสาน พระราชดำริ และพระราชกรณียกิจ ของพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี ตลอดจนพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงที่ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์

คมนาคมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่มีต่อกระทรวงคมนาคมอย่างใหญ่หลวง โดยทรงวางรากฐานและพัฒนางานด้านการคมนาคมขนส่งของไทยตลอดมา

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล การจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้หัวข้อ “67 พรรษา วัชรราชัน เกริกพระเกียรติยศก้องหล้า” เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศไทย

ยังจัดแสดงนิทรรศการ “คมนาคมไทย ใต้เดชะวชิรานุภาพ” นำเสนอโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ และรัฐบาล ที่สนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาท การน้อมนำแนวพระราชดำริ และพระราชปณิธาน มาประพฤติปฏิบัติ ในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก น้ำ อากาศ และราง เพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทย
ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

คมนาคมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

โดยจัดแสดงนิทรรศการย่อย แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ “ด้วยพระบารมี พลิกมิติระบบราง” “พระบารมีบันดาล สานเส้นทาง สร้างเศรษฐกิจไทย” “สร้างสุขเพื่อปวงประชา ด้วยธาราแห่งพระมหากรุณาธิคุณ” และ “พระปรีชาญาณอัจฉริยภาพด้านการบิน”

นอกจากนี้ กระทรวงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จัดเจ้าหน้าที่ออกบูธให้บริการประชาชน การแนะแนวหลักสูตรการศึกษาของหน่วยงาน การมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมชมงาน

คมนาคมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

รวมทั้งการจัดกิจกรรมและนันทนาการบนเวที เช่น การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่ง และความปลอดภัย

ทั้งนี้งานนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “67 พรรษา วัชรราชัน เกริกพระเกียรติยศก้องหล้า” ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2562เริ่ม ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. และมีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม

คมนาคมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

คมนาคมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา คมนาคมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา คมนาคมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ