กทม.เร่ง “กฟน.-กปน.” คืนผิวจราจร ถนนด้านล่าง “รถไฟฟ้าสายสีทอง”

กทม-ถนนไอคอนสยาม-1

“เคที” เร่งประสาน กฟน. -กปน. คืนผิวการจราจรถนนเจริญนคร โดยเร็ว เหตุขุดก่อสร้างสาธารณูปโภคยังไม่เรียบร้อย ขณะที่การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองเนื้องานบนถนนเสร็จสิ้นไปแล้ว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) เปิดเผยว่า จากที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ถึงปัญหาสภาพทางเท้าและสภาพถนนเจริญนคร ซึ่งเป็นเส้นทางใต้แนวโครงการขนส่งมวลชนระบบรอง สายสีทองกรุงธนบุรี-คลองสาน มีสภาพพังเป็นหลุมเป็นบ่อ ทั้งที่การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าแล้วเสร็จและเปิดให้บริการไปแล้วตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2563 แต่สภาพถนนในแนวเส้นทางยังไม่เรียบร้อย ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เดินทางและผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว

บริษัทฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองขอเรียนว่า การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองที่มีการรบกวนผิวถนนและทางเท้าได้ทยอยเสร็จสิ้นตั้งแต่ช่วงมิถุนายน – พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

แต่เนื่องจากในแนวถนนดังกล่าวปัจจุบันมีการก่อสร้างของระบบสาธารณูปโภคอื่น คือ โครงการก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และโครงการวางท่อประปาขนาด 500 มม. ของการประปานครหลวง (กปน.) จึงทำให้ในเส้นทางดังกล่าวยังมีการขุดก่อสร้างใช้ผิวการจราจรอยู่

โดยบริษัทฯ มีการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการและสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทาง ในส่วนของถนนอื่น ๆ ที่ไม่มีงานก่อสร้างท่อประปาและท่อร้อยสายใต้ดิน ได้แก่ถนนกรุงธนบุรีและถนนสมเด็จเจ้าพระยา บริษัทฯ ได้คืนผิวถนนได้หมดเรียบร้อยแล้ว

ดร.เกรียงพล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้จากการประสานงานทางหน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งว่า จะเร่งดำเนินการให้เสร็จตามแผนและจะเริ่มทยอยคืนผิวการจราจรได้ ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ใช้เส้นทางในถนนดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน


อย่างไรก็ตามบริษัทฯมิได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของประชาชน ได้มีการติดตามประสานการทำงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลหรือเสนอแนะต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยตรง สามารถแจ้งได้ที่ Call Center การไฟฟ้านครหลวง โทร.1130 และการประปานครหลวง โทร.1125 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.