ทุ่มพันล.ขุดอุโมงค์ลอดวิภาฯ-มิตรไมตรีแก้รถติด

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและข้าราชการกทม.5-6 พันคนมาใช้บริการศาลาว่าการ กทม.แห่งที่ 2 ดินแดงและโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง กทม.จึงเร่งปรับปรุงถนนโดยรอบแก้ปัญหาจราจร ล่าสุดเปิดใช้ถนนวิภาวดีรังสิตและถนนมิตรไมตรี 2 วงเงิน 141 ล้านบาท

เป็นการขยายถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) เพิ่ม 3 ช่องจราจร 453 เมตร สร้างสะพานคนเดินข้าม ตัดถนนใหม่เชื่อมต่อถนนวิภาวดีกับถนนไมตรี 2 รวมทั้งขยายถนนมิตรไมตรี 2 ขาเข้าเป็น 4 ช่องจราจร ขาออก 2 ช่องจราจร 323 เมตร พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้า แสงสว่างและสัญญาณไฟจราจร

ยังมีแผนจะดำเนินอีก 6 โครงการ รวม 2,071 ล้านบาท ได้แก่ 1.ปรับปรุงถนนมิตรไมตรีช่วงถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนประชาสงเคราะห์ เป็น 5 ช่องจราจร ระยะทาง 800 เมตร วงเงิน 57 ล้านบาท ใช้เวลาดำเนินการ 300 วัน

2.เพิ่มประสิทธิภาพแยกดินแดงแนวเหนือ-ใต้ จากถนนวิภาวดีรังสิตผ่านถนนเลียบใต้ทางด่วนกับซอยเพชรบุรี 31 ขยายถนนเดิม 1-2 ช่องจราจร ระยะทาง 500 เมตร วงเงิน 60 ล้านบาท เพิ่มความสามารถการระบายรถออกจากทางแยก อยู่ระหว่างออกแบบ 3.ขยายถนนประชาสงเคราะห์เป็น 6 ช่องจราจร ระยะทาง 1.5 กม. ในปี 2566-2567 วงเงิน 195 ล้านบาท รองรับโมโนเรลสายศาลาว่าการ กทม.-ถนนโยธี

4.ต่อเชื่อมถนนมิตรไมตรี 1-ถนนประชาสงเคราะห์ วงเงิน 85 ล้านบาท โดยปรับปรุงถนนเดิมและตัดถนนเพิ่มขนาด 2-3 ช่องจราจร ระยะทาง1.5 กม. อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด เริ่มปี 2566-2567 5.ปรับปรุงถนนมิตรไมตรี 2 ช่วงจากโรงเรียนวิชากร-ถนนประชาสงเคราะห์ วงเงิน 50 ล้านบาท รองรับระบบขนส่งมวลชนทางราง และก่อสร้างทางต่างระดับเชื่อมถนนพหลโยธิน ถนนกาญจนาคม ถนนวิภาวดีรังสิต-ประชาสงเคราะห์ ปรับปรุงถนนเดิมเพิ่ม 2-3 ช่องจราจร ระยะทาง 500 เมตร อยู่ระหว่างออกแบบเริ่มปี 2566-2567

และ 6.ก่อสร้างและปรับปรุงทางต่างระดับถนนกาญจนาคม เชื่อมโครงข่ายถนนพหลโยธิน-วิภาวดีรังสิต-ถนนประชาสงเคราะห์ วงเงิน 1,624 ล้านบาท รองรับจราจรจากถนนพหลโยธิน-วิภาวดีรังสิต และพญาไท จะก่อสร้างเป็นอุโมงค์ลอดถนนวิภาวดีรังสิต เชื่อมถนนมิตรไมตรี 2 กับถนนกาญจนาคมขนาด 3 ช่องจราจร และปรับปรุงสะพานยกระดับถนนกาญจนาคมเชื่อมถนนพหลโยธินขนาด 4 ช่องจราจร รวมถึงขยายและปรับปรุงถนนระดับดิน 5-6 ช่องจราจร อยู่ระหว่างออกแบบจะเริ่มปี 2566