“ออโต้ไลค์ทีวี”  ขับไป…ให้น้อง ครั้งที่ 10 (DRIVE TO GIVE#10)

ในโอกาสครบรอบ 12 ปีและก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ของรายการ “ออโต้ไลค์ทีวี” (AutoLikeTV) ทางททบ.5 ร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์มอบสู่สังคม พร้อมเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ จึงได้ริเริ่มโครงการ “ขับไป…ให้น้อง” (Drive to Give) เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2556 จนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อนำทุนทรัพย์ อาหารและสิ่งของต่าง ๆ ไปมอบให้กับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด
ออโต้ไลค์ทีวี ฉลองสู่ปีที่ 13เดินหน้าโครงการขับไป…ให้น้อง ครั้งที่ 10
เลี้ยงอาหารกลางวัน/มอบสิ่งของและทุนการศึกษา ณ วัด/โรงเรียนวัดบ้านอ้อ  พระนครศรีอยุธยา”

โครงการ “ขับไป…ให้น้อง” ครั้งที่ 10” (Drive to Give#10) จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 12 ปีและก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ของ “ออโต้ไลค์ทีวี” โดย นายศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์ ประธานโครงการ/บรรณาธิการบริหาร รายการ “ออโต้ไลค์ทีวี” (AutoLikeTV) ทางททบ.5 และเว็บไซต์ www.autoliketv.com รวมถึง YOUTUBE : AUTOLIKETV พร้อมด้วยพันธมิตรที่หลากหลาย เดินทางสู่ “วัดบ้านอ้อ และ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลอมฤติ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา รวมถึงมัธยมศึกษา และบุคลากรในโรงเรียนจำนวนกว่า 200 คน


พร้อมด้วยการมอบสิ่งของที่จำเป็นต่าง ๆ อาทิ ตู้กดน้ำเย็น พัดลมเพดาน พัดลมผนังและอื่น ๆ รวมถึงทุนการศึกษา รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 88,888 บาท  (แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนต่อไป โดยมี พระครูวิบูลประชากิจ (หลวงพ่อสงวน) เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อ และ นางสาวมณฑา มงคลแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ วัดบ้านอ้อ และ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา