SPUผนึก4คณะร่วมเนรมิตกรุงเทพงาน Bangkok Design Week 2024

SPUผนึก4คณะร่วมเนรมิตกรุงเทพงาน Bangkok Design Week 2024

มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดยคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ CEA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดแสดงผลงานในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567 ในธีม Liveable คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี ในระหว่างวันที่ 27 ม.ค.- 4 ก.พ. 2567 

ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์

อาจารย์ ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบหมาย ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์ หัวหน้าสาขาการออกแบบภายใน ในฐานะหัวหน้าทีมทำงาน เปิดเผยว่า “งาน Bangkok Design Week ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมการจัดงานใน 3 ย่าน จากทั้งหมด 15 ย่าน โดยเป็น District Host ในย่านวงเวียนใหญ่-ตลาดพลู  และ Co Host 2 ย่าน คือ สยาม-ราชเทวี และ เกษตร-บางบัว  โดยในส่วนของย่านวงเวียนใหญ่-ตลาดพลู นั้น เราได้วางแผนดำเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมในพื้นที่ย่านทั้งหมด 16 กิจกรรม 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. Workshop เชิงสร้างสรรค์ร่วมกับศิลปินท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ เช่นการทำว่าว การทำหัวสิงโต  2 จัดแสดง นิทรรศการศิลปะสะท้อนเรื่องราวของพื้นที่ย่าน 3. จัดทัวร์เดินเมืองและปั่นจักรยานเยี่ยมชมสถานที่ Unseen 4. กิจกรรมในเชิงวิชาการ 2  กิจกรรม 

ซึ่งทุกผลงานและกิจก รรมในย่านนี้ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การวางแนวคิดการออกแบบ ผลิตชิ้นงานศิลปะ รวมถึงการติดตั้ง การจัดไฟสร้างบรรยากาศ ไปจนถึงการรื้อถอนเมื่อจบงาน ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน จากรายวิชาต่างๆที่นักศึกษาต้องเรียน เช่น วิชาพื้นฐานการออกแบบ การออกแบบเรขศิลป์ในงานตกแต่งภายใน และ วิชาการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริง โดยอาจารย์จะมอบหมายโจทย์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา ผนวกให้เข้ากับธีมของเทศกาลในปีนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่แต่ต้นจนจบ  สามารถนำเอาประสบการณ์ไปต่อยอดในการทำงาน และสร้างความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงงานศิลปะในระดับชาติ

ในส่วนของอีก 2 ย่านที่ทางศรีปทุมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะ CoHost นั้น ก็จะมี คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ และคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น คณะนิเทศศาสตร์ จะมีการแสดงละครเวทีผลงานนักศึกษา “ ซั่งไห่ เดอะมิวสิคัล”  ภาพยนต์สั้นฝีมือนักศึกษาจากเทศกาลฉายหนัง  สำหรับคณะดิจิทัลมีเดีย จะเป็นผลงานศิลปะที่ผนวกเข้ากับเทคโนโลยี AR สามารถรับชมผ่านสมาร์ทโฟนในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นการเเสดงผลงานศิลปะในรูปแบบใหม่ๆของประเทศ สุดท้ายเป็นการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจที่ได้นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลไปออกร้านจำหน่ายให้กับประชาชน 

จึงถือได้ว่า งานเทศการศิลปะกรุงเทพ (Bangkok Design Week 2024) ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมซึ่งนับได้ว่าเป็นการพัฒนาฝีมือและสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาและคณาจารย์เป็นอย่างยิ่ง 


#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SoDA #คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ #Dek67 #Dek68 #BangkokDesignWeek2024