“จุติ” ขับเคลื่อนโครงการ “พม.เราไม่ทิ้งกัน” เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่ม เร่งช่วยกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ กทม. 286 ชุมชน

รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้ขับเคลื่อนโครงการ “พม. เราไม่ทิ้งกัน” ภายใต้แนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการที่ถูกทอดทิ้งไม่มีคนดูแล

รวมถึงผู้ที่ตกงาน ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ผู้ที่ขาดแคลนอาหาร แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ตลอดจนผู้มีรายได้น้อยและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในพื้นที่ กทม. จำนวน 286 ชุมชน ที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.

โดยเป้าหมายโครงการ มุ่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร็วที่สุด พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการพึ่งพาตนองได้ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวต่อไป

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ