เปิดรับจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ราคาเข็มละ 300 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราคาเข็มละ ๓๐๐ บาท

โดยวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำหน่าย ๔๐,๐๐๐ เข็มแรก ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร (จำกัดคนละไม่เกิน ๒ เข็ม)

วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำหน่ายที่ งานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง (จำกัดคนละไม่เกิน ๒ เข็ม)

สำหรับการสั่งจอง เริ่มสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยสั่งจองได้ที่ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (ในเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๓๐๑ , ๐ ๒๒๘๓ ๔๓๑๙ – ๒๔ และส่วนภูมิภาค สั่งจองได้ที่ สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งนี้ สามารถรับเข็มได้ ณ สถานที่ที่สั่งจอง ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

*** การทำซ้ำหรือเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความผิดตามกฎหมาย