มาตรา 33 เยียวยานายจ้าง 6 แสนบาทจ่ายแล้ววันนี้ ใครยังไม่ได้รีบยื่นเรื่อง

แจกเงินประกันสังคม ม.33

ประกันสังคมแจ้งโอนเงินเยียวยา “นายจ้าง” มาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดแล้ววันนี้ ​ ย้ำนายจ้างที่ยังไม่ได้รับเงิน รีบยื่นความประสงค์ผ่าน e-service ด่วน

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 สืบเนื่องจากมติ ครม. วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่เห็นชอบให้มีมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศยกระดับล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มเป็น 13 จังหวัด จากประกาศเดิม 10 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ที่เพิ่มอีก 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดยจะจ่ายเงินให้นายจ้างและลูกจ้างที่มีข้อมูลในระบบผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 และมาตรา 40

สำหรับวันนี้เป็นคิวเริ่มจากเงินโครงการเยียวยาให้กับนายจ้างมาตรา 33 ใน 9 ประเภทกิจการ คือ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรม บริการด้านอื่น ๆ 5.การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กลุ่มผู้ประกอบการนายจ้างมาตรา 33 จะได้รับเงินจำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้างที่มี 1 คน สูงสุดไม่ลูกจ้างไม่เกิน 200 คน จำนวนเงินสูงสุดที่นายจ้างได้รับจะอยู่ที่ 600,000 บาทนั้น ทางสำนักงานประกันสังคมพร้อมเริ่มโอนเงินงวดแรกในวันที่ 10 สิงหาคม ให้นายจ้าง 13 จังหวัดสีแดงเข้ม เป็นเงิน 94,719,000 บาท

“การรับเงินนายจ้างบุคคลธรรมดาจะได้รับเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน ส่วนนายจ้างสถานะนิติบุคคลจะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างได้แจ้งกับสำนักงานประกันสังคม”

กรณีนายจ้างที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับเงินชดเชยเยียวยา นายจ้างสามารถยื่นแบบความประสงค์ขอรับเงินได้ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th/eform/covid-compensate/checkCompanyCompensation.jsp

สำหรับนายจ้างที่ลงทะเบียนใช้ e-service ของประกันสังคมแล้ว ยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านขั้นตอนดังนี้

  1. เข้า e-service สถานประกอบการ (www.sso.go.th/eservices)
  2. คลิ๊กยื่นความประสงค์ขอรับเงินเยียวยา
  3. กรอกเลขบัญชีนายจ้าง เลขสาขา ข้อมูลนายจ้าง บัญชีธนาคาร
  4. ส่งเอกสารไปให้สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานประกอบการตั้งอยู่ ประกอบด้วย แบบความประสงค์ฉบับจริง, หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ถ้ามี), กรณีนายจ้างนิติบุคคลให้แนบสำเนาบัญชีธนาคารด้วย (แต่กรณีนายจ้างบุคคลธรรมดาให้ผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเอาไว้)

กรณีนายจ้างไม่ลงทะเบียนใช้ e-service ยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านขั้นตอนดังนี้

  1. ใช้แบบฟอร์มประสงค์รับการเยียวยานายจ้าง (สำนักงานประกันสังคมมีส่งไปให้สถานประกอบการก่อนหน้านี้ หรือใช้ฟอร์มจากข้างล่างนี้)
  2. กรอกข้อมูล ลงลายมือชื่อ ลงในแบบฟอร์ม
  3. ส่งเอกสารไปให้สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานประกอบการตั้งอยู่ ประกอบด้วย แบบฟอร์มความประสงค์ฉบับจริง, หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ถ้ามี), กรณีนายจ้างนิติบุคคลให้แนบสำเนาบัญชีธนาคารด้วย (แต่กรณีนายจ้างบุคคลธรรมดาให้ผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเอาไว้)

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็คที่นี่ ! ม.33 ยื่นร้องทบทวน ไม่ได้สิทธิเยียวยา แก้ข้อมูลกิจการด่วน