ผู้ประกันตน ม.33 เริ่มฉีดวัคซีนเข็ม 2 วันนี้ 1,500 คนต่อวัน 26 จุด

ผู้ประกันตน ม.33 เริ่มฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้ว วันละ 1,500 คน 26 จุด ใช้ยี่ห้อ AstraZeneca ฉีดแบบสลับวัคซีน และวัคซีนเดิม วันที่ 16 – 27 สิงหาคม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนห้างเซ็นทรัล พระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ ตนได้เล็งเห็นว่าการที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้าแอปต่าง ๆ เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนเอง อาจใช้เวลารอคิวฉีดวัคซีนนาน จึงได้ทำเรื่องขอท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าทางกระทรวงแรงงานจะรับผิดชอบเรื่องการฉีดวัคซีนของผู้ประกันตนมาตรา 33 เอง และทำให้เร็วที่สุด เพราะทางประกันสังคมมีข้อมูลผู้ประกันตน และสามารถประสานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของผู้ประกันตนได้

ดังนั้น ทางกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้างทั้งในโรงงาน และสถานประกอบการ โดยภาพรวมเข็มแรกได้ฉีดให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้วกว่า 1.3 ล้านราย

“ในวันนี้ผมและคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนห้างเซ็นทรัล พระราม 9 ซึ่งศูนย์แห่งนี้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 3 มีศักยภาพการฉีด 1,500 คนต่อวัน มีทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรจากโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 เป็นผู้ดำเนินการฉีด”

“สำหรับการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกรุงเทพมหานครมีจำนวน 26 จุด เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 16 – 27 สิงหาคม 2564 เป็นวัคซีนยี่ห้อ AstraZeneca ทั้งหมด ซึ่งต้องขอบคุณภาคเอกชนที่ให้ใช้สถานที่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนด้วย” นายสุชาติกล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดฉีด และทั้ง 5 จังหวัด เช็กได้ที่ลิงก์นี้ ผู้ประกันตน ม.33 ฉีดวัคซีนโควิด เช็ก 26 จุดบริการ กทม.- 5 จังหวัด

โดยทางสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งนัดหมายให้ผู้ประกันตนทราบล่วงหน้าผ่าน SMS เข้าโทรศัพท์มือถือ โดยแบ่งผู้ประกันตนตามสูตรการฉีด ดังนี้

  • สูตร 1 (AZ+AZ) แบบฉีดวัคซีนยี่ห้อเดิม คือผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ครบกำหนดฉีดเข็ม 2 ภายใน 12-16 สัปดาห์ จะฉีดเข็ม 2 เป็นวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าเหมือนเดิม สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับเข็ม 1 ช่วงวันที่ 7 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ช่วงวันที่ 16 สิงหาคม – 28 กันยายน 2564
  • สูตร 2 (SV+AZ) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 คือผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็นยี่ห้อซิโนแวค (Sinovac) ครบกำหนดฉีดเข็ม 2 ภายใน 3-4 สัปดาห์ จะได้รับเข็ม 2 เป็นยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า โดยผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับเข็ม 1 ช่วงวันที่ 22 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ช่วงวันที่ 16 สิงหาคม – 27 สิงหาคม 2564

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกลุ่มจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และนครปฐม ที่ฉีดเข็ม 1 ไปตั้งแต่ 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564 จะได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) คือเข็ม 2 เป็นยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 27 สิงหาคม 2564

นอกจากนั้นในวันนี้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบใบประกาศขอบคุณภาคเอกชนที่ร่วมให้การสนับสนุนสถานที่ และโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมที่สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33


โดยวันนี้ได้มอบให้กับสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ, บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด, บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และโรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23