แรงงาน ม.33 กลุ่ม 16 จังหวัด โอนเงินแล้ววันนี้ 2,500 บาท เร็วกว่ากำหนดเดิม

ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่ม 16 จังหวัด รับเงินเยียวยา 2,500 บาท จากรัฐบาลวันนี้ผ่านพร้อมเพย์บัตรประชาชน

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยความคืบหน้าการโอนเงินช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากจากการประกาศล็อกดาวน์ ในจังหวัด 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดงเข้ม) โดยจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กิจการ อีก 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง ได้รับสิทธิจำนวน 361,939 ราย โดยทำการโอนเงินวันนี้ (20 สิงหาคม) ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิมวันที่ 24 สิงหาคม

สำหรับ 9 กิจการ ได้แก่ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรม บริการด้านอื่น ๆ 5.การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

นายสุชาติกล่าวว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่ม 16 จังหวัด จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน คนละ 2,500 บาท คิดเป็นเงินรวม 904,847,500 บาท เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งไปยังนายจ้างเพื่อให้ลูกจ้างดำเนินการให้เรียบร้อย เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมจะได้โอนเงินให้ทุกวันศุกร์ต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ายังมีผู้ประกันตนบางส่วนยังไม่ได้รับเงิน จากปัญหาการโอนเงินไม่สำเร็จ ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน

“ขอฝากไปยังผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิในพื้นที่ 16 จังหวัดที่จะได้รับเงินเยียวยาในวันนี้ และรวมถึงผู้ที่ตกหล่นจากรอบการโอนที่ผ่านมา ให้เร่งตรวจสอบข้อมูลตนเอง หากเช็กแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารโดยด่วน”

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกมาตรา ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.sso.go.th หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ตอนนี้ผู้ประกันตนทุกมาตรา คือ 33, 39 และ 40 ในพื้นที่ควบคุมการระบาดสูงสุด สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้วทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th/eform_news