ศบค. เคาะขยายวีซ่าท่องเที่ยวไม่เกิน 45 วัน VOA 30 วัน เริ่ม 1 ต.ค. นี้

ศบค. เคาะขยายวีซ่าท่องเที่ยวไม่เกิน 45 วัน VoA 30 วัน เริ่ม 1 ต.ค. นี้
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport

เคาะแล้ว ! ศบค. ขยายวีซ่าท่องเที่ยวไม่เกิน 45 วัน Visa on Arrival ไม่เกิน 30 วัน เริ่ม 1 ต.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 66 

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือ ศบค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 11/2565

โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปก.กก.) เสนอเรื่อง การขยายระยะเวลาการพำนักของผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยว โดยกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง และเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ดังนี้

  • ขยายระยะเวลาพำนักสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเข้าประเทศ ทั้งที่ไทยให้แต่ฝ่ายเดียว และที่มีความตกลงระหว่างกัน จากไม่เกิน 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน
  • ขยายระยะเวลาพำนักสำหรับผู้ได้รับ Visa on Arrival จากไม่เกิน 15 วัน เป็นไม่เกิน 30 วัน
  • การขยายระยะเวลาพำนักของผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
  • มอบหมาย มท. กต. สตม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามมติ ศบค. ต่อไป

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง