ท่องเที่ยว “เวียดนาม” โตพุ่ง เร่งลงทุน “สนามบินดานัง” รับทัวริสต์ทั่วโลก

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจการท่องเที่ยวเวียดนามขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา เวียดนามมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 13 ล้านคน และเพิ่มเป็น 15-16 ล้านคนในปี 2561 สำหรับปี 2562 นี้พบว่าในช่วง 7 เดือนแรก (มกราคม-กรกฎาคม 2562) ที่ผ่านมา เวียดนามมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 9.7 ล้านคน และจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของนักท่องเที่ยวต่างชาติดังกล่าว ทำให้หน่วยงานบริหารท่าอากาศยานของเวียดนาม ต้องเร่งลงทุนเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารครั้งใหญ่สำหรับท่าอากาศยานดานัง (เวียดนามกลาง)

“Phan Kieu Hung” รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ให้ข้อมูลกับ “ประชาชาติธุรกิจ”ว่า ท่าอากาศยานนานาชาติดานังเป็นท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Airports Corporation of Vietnam หรือ ACV ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม ที่รับหน้าที่บริหารจัดการท่าอากาศยานในเวียดนาม 21 แห่ง จาก 22 แห่งทั่วประเทศ และมี 10 แห่งที่เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ

โดยมีรัฐบาลเวียดนามถือหุ้นกว่า 95.4% ในภาพรวมการบริหารงานปี 2561 ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานภายใต้การกำกับดูแลของ ACV มีจำนวนผู้โดยสารกว่า 104 ล้านคน และมีจำนวนเที่ยวบินผ่านเข้าออกทั้งหมด 650,000 เที่ยวบิน ส่วนในปี 2562 นี้ คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 112 ล้านคน และมีจำนวนเที่ยวบินผ่านเข้าออก 694,000 เที่ยวบิน

ปัจจุบันท่าอากาศยานดานังเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเวียดนาม มีสายการบินให้บริการกว่า 30 สายการบิน มีเที่ยวบินเข้าออก 270 เที่ยวบิน ต่อวัน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 140 เที่ยวบิน เที่ยวบินระหว่างประเทศ 130 เที่ยวบิน ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีจำนวนเที่ยวบินทั้งหมด 80,700 เที่ยวบิน เติบโต17% จากปี 2560 และคาดว่าจำนวนเที่ยวบินในปี 2562 จะอยู่ที่ 87,900 เที่ยวบินเติบโตประมาณ 9% การเติบโตต่อเนื่องของจำนวนเที่ยวบินส่งผลต่อการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร โดยทุกปีท่าอากาศยานดานังจะมีผู้โดยสารเติบโตต่อเนื่องประมาณ 10-30% มาตลอด

โดยในปี 2561 มีจำนวนผู้โดยสารรวม 13.3 ล้านคน แบ่งเป็น ในประเทศ 7.7 ล้านคน ระหว่างประเทศ 5.6 ล้านคนเติบโตจากปี 2560 ประมาณ 23.1% ส่วนในปีนี้คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารรวม 14.9 ล้านคน แบ่งเป็น ผู้โดยสารในประเทศ 7.8 ล้านคน ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 7.1 ล้านคน เติบโตจากปี 2561 ประมาณ 12%

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 8 เดือน (มกราคม-สิงหาคม) ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานดานังมีผู้โดยสารพุ่งสูงถึง 8.6 ล้านคน ทำให้คาดว่าผู้โดยสารของท่าอากาศยานดานังอาจจะพุ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หรืออยู่ที่ประมาณ 20 ล้านคน

สำหรับในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินนั้น ท่าอากาศยานดานังมีจำนวนทางวิ่ง (runway) 2 เส้น และอาคารผู้โดยสาร 2 หลัง โดยอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 เปิดให้บริการในปี 2554 รองรับผู้โดยสารได้ 9 ล้านคน ส่วนอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2560 รองรับผู้โดยสารได้ 4-6 ล้านคน ทำให้ 2 อาคารผู้โดยสารรวมกันจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 15 ล้านคน

ทั้งนี้ ในระยะเวลาอันใกล้ รัฐบาลเวียดนามมีแผนที่จะเร่งสร้างอาคาร ผู้โดยสารหลังที่ 3 รวมถึงยังมีโครงการขยายลานจอดเครื่องบินเพิ่มเป็น 60 หลุมจอด เพื่อรองรับผู้โดยสารจากภายในและนอกประเทศ พร้อมกับรับสินค้าที่จะผ่านเข้ามาทางท่าอากาศยานดานัง โดยได้ขยับเป้าหมายแล้วเสร็จจากปี 2573 เข้ามาเป็นปี 2564 หรือต้องการจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 17 เดือน หรือไม่เกิน 2 ปีนับจากนี้

โดยหลังจากสร้างเสร็จ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 จะรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงปกติได้ 15 ล้านคน และขยายขีดความสามารถถึงขีดสุดได้ 22.5 ล้านคน ทั้งนี้ จะขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานดานังในชั่วโมงปกติได้ 28 ล้านคนต่อปี

“Phan Kieu Hung” ยังให้ข้อมูลอีกว่า การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 เป็นแผนการที่ถูกเลื่อนเข้ามาให้เร็วกว่ากำหนดเดิมในปี 2573 เพื่อให้ทันกับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาดานังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยแผนการก่อสร้างมีกำหนดจะเปิดตัวโครงการในช่วงปลายปีนี้

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นคาดว่าหลังก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 แล้วเสร็จ ท่าอากาศยานดานังจะขยายขีดความสามารถแบบเต็มขั้นรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 50 ล้านคน และหากจำนวนนักท่องเที่ยวในดานังยังคงเติบโตด้วยอัตราใกล้เคียงกับที่ผ่านมา จะรองรับผู้โดยสารได้อย่างน้อย 8 ปี จึงจะเกินขีดความสามารถ

ไม่เพียงเท่านี้ ในอนาคตอันใกล้รัฐบาลเวียดนามยังเตรียมก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างเมืองดานัง-ฮอยอัน-เว้ เพื่อเชื่อมเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้ง 3 เข้าไว้ด้วยกัน ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นับเป็นแผนการพัฒนาที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวของเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้…

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ