ดิ เอราวัณ กรุ๊ป เพิ่มทุนฉลุย ! ผู้ถือหุ้นต้องการเพิ่มทุนเกินสิทธิ 147%

เพชร ไกรนุกูล

“ดิ เอราวัณ กรุ๊ป” เผยการเพิ่มทุนผ่านการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองหุ้นเกินสิทธิสูงถึง 147% ชี้สะท้อนความเชื่อมั่น การให้การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น แจงเงินที่ได้ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงิน พร้อมรองรับแผนการขยายงานในอนาคต

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,014 ล้านหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ของบริษัท เมื่อช่วงวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาว่า โดยพบว่าได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี โดยมีผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิเต็มตามสัดส่วนที่บริษัทกำหนดไว้คือ 1.25 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาขาย 1.00 บาทต่อหุ้น

ขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นก็ได้แสดงความจำนงขอจองซื้อมากกว่าสิทธิที่ตนเองได้รับอีกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณความต้องการหุ้นเพิ่มทุนสูงถึง 147% ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งสถาบันในประเทศ ต่างประเทศ และรายย่อย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการตั้งเป้าการระดมทุนเพิ่มเติมจำนวน 1,000 ล้านบาท ผ่านการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยออกให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ Right Offering เช่นเดียวกัน และมีกำหนดอายุในการใช้สิทธิ 3 ปี ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 และราคาในการใช้สิทธิอยู่ที่ 3.00 บาท

นายเพชรกล่าวว่า จำนวนเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจ เพิ่มความมั่นใจในการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์การลงทุนระยะยาวตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มโรงแรมบัดเจต ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เนื่องจากเป็นกลุ่มโรงแรมที่มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการปรับตัวที่ยืดหยุ่นที่สุดท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในระยะยาว


สำหรับการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นั้น นายเพชรกล่าวว่า โรงแรมทุกแห่งในเครือยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสูงที่สุด ซึ่งบริษัทได้มีการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มความมั่นใจต่อลูกค้าที่เข้าใช้บริการในโรงแรม

รวมทั้งยังคงอยู่ภายใต้มาตรการบริหารจัดการต้นทุนและรักษากระแสเงินสดให้มีสภาพคล่องมากที่สุดภายใต้สถานการณ์นี้ อย่างไรก็ตาม เราเชื่อมั่นว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่กำลังดำเนินการอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย อีกทั้งแผนการเปิดประเทศไทยเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น จะส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เริ่มมีการฟื้นตัวมากขึ้นในอนาคต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ