ราชาเฟอร์รี่ อัดโปรฯเที่ยว “สมุย-พะงัน” ราคาเดียว 1,990 บาทหนุน สมุยพลัส

“ราชาเฟอร์รี่” กระตุ้นการท่องเที่ยวตามโครงการ Samui Plus จัดโปรโมชั่น “ฉลองเปิดเกาะ เที่ยว 2 เกาะ” ราคาเดียว 1,990 บาท สำหรับตั๋วรถยนต์ 4 ล้อ พร้อมตั๋วผู้โดยสาร ไม่เกิน 4 คน/คัน เลือกเดินทางได้จาก 4 เส้นทางแบบไป-กลับ ตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2564 นี้เท่านั้น

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันตามโครงการ Samui Plus ที่เปิดไปเมื่อ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความพร้อมและความต้องการที่จะเดินทางมาพักผ่อนบนเกาะสมุยและเกาะพะงัน จึงจัดโปรโมชั่น “ฉลองเปิดเกาะ เที่ยว 2 เกาะ” ราคาเดียว 1,990 บาท เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าและสอดรับกับรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยว

โดยโปรโมชั่นดังกล่าวสำหรับตั๋วรถยนต์ 4 ล้อ และตั๋วผู้โดยสารคนอีกไม่เกิน 4 ใบ/คัน แบบไป-กลับ โดยสามารถเลือกเดินทางได้ 1 เส้นทางจาก 4 เส้นทางครอบคลุมทั้งเกาะสมุยและเกาะพะงัน เปิดให้ซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 และตั๋วขากลับสามารถใช้ได้นาน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ หมดแล้วหมดเลย

นอกจากนี้ ยังเป็นความตั้งใจในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในเกาะสมุยและเกาะพะงัน เพราะราคาตั๋วรถยนต์ 4 ล้อ และตั๋วโดยสารคน แบบไป-กลับ ในเส้นทางที่มีราคาสูงสุด 4,920 บาท แต่จ่ายในราคาเดียวเพียง 1,990 บาทเท่านั้น หรือประหยัดไปได้ถึง 60%

 

Advertisement