ภูกระดึง กำหนด 7 มาตรการ ก่อนรับนักท่องเที่ยว 1 ต.ค.

ภูกระดึง เตรียมเปิด 1 ต.ค. นี้ พร้อมมาตรการเข้ม ฉีดวัคซีน-ผลตรวจโควิด
ภาพจากเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติภูกระดึง - Phu Kradueng National Park

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเตรียมเปิด 1 ต.ค. นี้ พร้อมมาตรการรับนักท่องเที่ยว ต้องฉีดวัคซีน-มีผลตรวจโควิด

วันที่ 23 กันยายน 2564 มติชน รายงานว่า นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดเผยว่า หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางอุทยานฯภูกระดึง ได้มีประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี โดยให้มีการปิดตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และมีคำสั่งสั่งปิดต่ออีกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2564

ดังนั้นหลังจากสถานการณ์ปัจจุบัน การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เริ่มคลี่คลายลง ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จึงได้กำหนดเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ประจำปีการท่องเที่ยว 2565 ในวันที่ 1 ตุลาคม 64 แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีความพิเศษในการเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรม

ซึ่งต้องเดินเท้าเพื่อให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและพักแรม ในระยะทางไกลและชันมาก ทำให้การเดินทางต้องใช้กำลังและการหายใจอย่างหนักหน่วง จึงมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19

“รวมถึงต้องค้างแรมในพื้นที่เดียวกัน ณ.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง ทั้งเต็นท์ และบ้านพัก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด สำหรับนักท่องเที่ยว ตามมติของคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

โดยให้ผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง และขึ้นเขาพักค้างแรม ต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของการทรวงสาธารณสุข และปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดเลย โดยจะให้นักท่องเที่ยวได้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การรับวัคซีนตามที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนด”

มาตรการนักท่องเที่ยว

วันที่ 15 กันยายน 2564 เฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง – Phu Kradueng National Park แจ้งประกาศอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

  1. ต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามที่ทางอุทยานกำหนด ดังนี้
  • ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
  • ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม
  • ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม
  • ฉีดแบบผสม (ซิโนแวค เข็มที่ 1 และ แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2)
  • วัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามสาธารณสุขกำหนด
  • ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit หรือวิธี RT-PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. (3วัน)

2. นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง


3. นักท่องเที่ยวที่เข้าในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต้องลงทะเบียนเข้าท่องเที่ยวอุทยานล่วงหน้า 15 วันผ่านแอปฯ QueQ หรือลงทะเบียนตามแบบฟอร์มอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนด และลงทะเบียนเข้า-ออก อุทยานแห่งชาติภูกระดึงผ่านแอปฯ ไทยชนะทุกกรณี โดยไม่ปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลอื่นที่เป็นเท็จเด็ดขาด

4. จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่พื้นที่สามารถรองรับได้ (ในช่วงที่ยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนดขีดความสามารถที่รองรับได้ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง จำนวน 1,000 คน/วัน หากนักท่องเที่ยวครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ต้องรอให้นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ก่อนจึงสามารถเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่ได้

5. การเว้นระยะห่าง ในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ให้เว้นห่าง 1-2 เมตร สำหรับร้านค้าในอุทยาน อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ต้องไม่มีการรวมกลุ่มกันเกิน 5 คน โดยเจ้าหน้าที่อุทยานจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ

6. การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณด่านตรวจ อาคารต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวใช้บริการห้องน้ำ-ห้องสุขา บ้านพักท่องเที่ยว ร้านค้า และบริเวณพื้นที่สัมผัสสูงทุกจุดบริการรวมถึงการคัดแยกถังขยะสำหรับขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ

7. ในระหว่างท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ