PM Award 2024 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 16 เม.ย. 67 เท่านั้น

PM Award 2024 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 16 เม.ย. 67 เท่านั้น

กระทรวงพาณิชย์ ชวนผู้ประกอบการส่งออกไทย สมัครรับรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Export Award 2024 เพื่อต่อยอดโอกาสในตลาดโลกอย่างยั่งยืน และการันตีความมั่นใจให้คู่ค้า สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 เมษายน 2567 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เชื่อมโยงนโยบาย Soft Power ในหลากหลายมิติ ด้วยการเฟ้นหาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการส่งออกสินค้าและบริการไทยให้ก้าวไกลในตลาดโลกอย่างยั่งยืน กับ “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2567 (PM Award 2024)” ภายใต้แนวคิด “ Forward and Beyond – The Power Of Perfection : ก้าวล้ำสู่สากล สร้างพลังสู่ความสำเร็จ” ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวทั้งคุณภาพและราคา เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (PM Award 2024) คือรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดของรัฐบาลไทยที่มีมากว่า 30 ปี  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมใช้เป็นเครื่องหมายการันตีความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า โดยนายกรัฐมนตรีไทยจะมอบให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าและบริการของไทย ที่มีผลงานโดดเด่นและพัฒนาให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลก

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 มีผลงานโดดเด่นและมีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้า เข้าร่วมสมัครคัดเลือกรับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2567 (PM Award 2024) จากนายกรัฐมนตรีของไทย แบ่งออกเป็น 7 ประเภทด้วยกัน

  1. BEST EXPORTER: รางวัลผู้ประกอบการส่งออกยอดเยี่ยม
  2. BEST THAI BRAND: รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม
  3. BEST GREEN & SUSTAINABLE EXPORTER: รางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน
  4. BEST DESIGN: รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (เปิดรับสมัครภายใต้รางวัล DEmark)
  5. BEST SERVICE ENTERPRISE: รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม
  • สาขารางวัลโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง/คลินิกเฉพาะทาง (HEALTH&WELLNESS)
  •  สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และซอฟต์แวร์ (DIGITAL CONTENT & SOFTWARE)
  •  สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PRINTING & PACKAGING)
  1. BEST OTOP: รางวัลสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
  2. BEST HALAL: รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม

ท่านใดที่สนใจสามารถดูคุณสมบัติโดยละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 เมษายน 2567 ที่ https://pmaward.ditp.go.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 2136 5260 และ 0 2507 8290 (ในวันและเวลาราชการ) โดยการพิจารณาตัดสิน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2567 และจัดพิธีมอบรางวัลโดยนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนสิงหาคม 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล 

Advertisment

https://www.facebook.com/pmexportaward2021/videos/1119458259232455/