ญี่ปุ่นเตรียมขึ้นค่าประกันสังคมผู้สูงอายุ 2 เท่า มุ่งลดภาระรุ่นลูก-หลาน

ญี่ปุ่น-สังคมผู้สูงอายุ
(Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)

ชาวญี่ปุ่นที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป และมีรายได้เกิน 2 ล้านเยนต่อปี ต้องเสียค่าประกันสังคม 20% จากรายได้ทั้งหมด จากเดิมที่เสียเพียง 10%

สำนักข่าวเจแปน ไทมส์ รายงานว่า ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมขึ้นค่าประกันสังคม สำหรับกองทุนรักษาพยาบาลกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป โดยทางรัฐบาลวางแผนให้ผู้สูงอายุที่มีบำนาญหรือรายได้เกิน 2 ล้านเยนต่อปี (580,749 บาท) ต้องจ่ายเงินค่าประกันสังคม 20% จากรายได้ทั้งหมด จากเดิมที่เคยต้องเสียเพียง 10% ซึ่งรัฐวางแผนไว้ว่าจะเริ่มโครงการนี้ในปี 2022

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการขึ้นค่าประกันสังคมเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลรุ่นลูกและหลาน หลังญี่ปุ่นกำลังเผชิญสังคม “ผู้สูงอายุ” และอัตราการเกิดที่ลดลง

“โยชิฮิเดะ ซึงะ” นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวว่า เราต้องการที่จะลดภาระของคนรุ่นใหม่ที่ทำงาน และสร้างระบบประกันสังคมที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน

ทางการเริ่มวางแผนโครงการนี้ หลังจากมีประชากรอายุ 75 ปีขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐด้านประกันสังคมเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

ทางการรายงานว่าจะมีคนญี่ปุ่น 3.7 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ ซึ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุที่แต่งงานกันและมีรายได้รวมกันเกิน 3.2 ล้านเยน (928,469 บาท) จะต้องจ่ายประกันสังคมอัตรา 20% จากรายได้ทั้งหมด