คัดกรองหุ้นเด่น…ที่มีโอกาสเป็นเป้าหมาย TESG


ความคาดหวังเม็ดเงินกองทุน TESG ที่จะเข้ามาพยุงตลาดในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของปี เราจึงมาพิจารณาหุ้นที่มีโอกาสจะเป็นเป้าหมายของกองทุน TESG
 
โดยเบื้องต้นเราจะพิจารณาจากหุ้นที่อยู่ใน SET ESG Rating ทั้ง 193 บริษัท โดยใช้เกณฑ์ในการคัดครองเพิ่มเติม 4 เกณฑ์ ดังต่อไปนี้

เป็นหุ้นที่มี ESG ในระดับสูง : ในเกณฑ์นี้เราจะคัดเลือกเฉพาะหุ้นที่ได้รับ ESG Rating ในระดับ “AAA” หรือ “AA” เท่านั้น ซึ่งคาดจะเป็นเป้าหมายหลักของกองทุน TESG

เน้นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง : สำหรับเกณฑ์สภาพคล่องถือว่ามีความสำคัญต่อการลงทุนของนักลงทุนสถาบันค่อนข้างมาก ดังนั้นเราเลือกใช้ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของแต่ละหลักทรัพย์ ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา โดยเราคัดเลือกเฉพาะหุ้นที่มีปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันช่วง 3 เดือน สูงกว่า 50 ล้านบาท

ผลประกอบการเติบโตดี : สำหรับเกณฑ์ด้านผลประกอบการ ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนเช่นกัน ดังนั้นเราเลือกใช้ การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS Growth) ในปี 2024 โดยเป็นการประมาณการณ์จาก Bloomberg Consensus เป็นแหล่งอ้างอิง ซึ่งเราคัดเฉพาะบริษัทที่มี EPS Growth ในปี 2024 สูงกว่า 10%

Valuation อยู่ในระดับที่เหมาะสม : สำหรับเกณฑ์ด้านความถูก/แพง (Valuation) ก็เป็นอีกปัจจัยที่นักลงทุนควรจะพิจารณา เนื่องจากการเข้าลงทุนในระดับที่ Valuation สูง แม้ว่าจะเป็นหุ้นที่ดี แต่ก็ถือเป็นจังหวะการลงทุนที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเราคัดเลือกหุ้นที่มี PE Ratio ปี 2024 ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PE Ratio ย้อนหลังของหุ้นนั้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

จากการคัดกรองโดยใช้ 4 เกณฑ์เบื้องต้น ทำให้เราได้หุ้นที่น่าสนใจทั้งสิ้น 24 ตัว ที่คาดจะเป็นเป้าหมายกองทุนดังนี้
AMATA, BGRIM, CPALL, CPAXT, CRC, PTTGC, SCGP, WHA, BAM, BCH, BEM, BJC, EGCO, GLOBAL, GPSC, GULF, HMPRO, IRPC, IVL, MINT, OSP, PLANB, RATCH, SPALI
 
หุ้นที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 24 หุ้น จาก Coverage ของ SET ESG Rating ทั้ง 193 บริษั่ท  โดยหากเราพิจารณาเพิ่มเติมจากธีมการลงทุนที่น่าสนใจ และภาพธุรกิจเฉพาะตัว
เราแนะนำสะสม 4 หุ้นเด่น ได้แก่ CPALL, CRC, GPSC, WHA

อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่ : https://onelink.to/libthematic071223
โหลดแอปฯ ‘𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿‘ และสมัครเปิดบัญชีได้ที่นี่เลยนะคะ https://liberator.onelink.me/xlnX/rg5pgcnq
#หุ้นไทย #TFEX #การเงิน #การลงทุน #Liberator #LiberatorResearch