มะนาวแพงลูกละ 3.50 บาท พาณิชย์เร่งเชื่อมโยงไปยังแหล่งขาดแคลน

กรมการค้าภายใน เร่งติดตามปัญหามะนาวแพง ชี้ขึ้นตามอุปสงค์-อุปทาน เนื่องจากความต้องการเพิ่ม เข้าฤดูหนาวมะนาวออกช้า พร้อมแก้ไขเชื่อมโยงตลาดสำหรับที่ขาดแคลน

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงปัญหาราคามะนาวแพงในช่วงนี้ว่าเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด เนื่องจากพื้นที่บางจังหวัดไม่มีสวนมะนาวรายใหญ่ที่มีผลผลิตออกมาสู่ตลาด จึงจำเป็นต้องสั่งมะนาวจากแหล่งผลิตอื่นเข้ามาจำหน่าย ประกอบกับในช่วงฤดูหนาวมะนาวเติบโตช้า ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดลดลง ขณะความต้องการของผู้บริโภคยังเท่าเดิม

ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหามะนาวแพงในช่วงนี้ ได้สั่งการประสานกับทางพาณิชย์จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตมะนาวเพื่อเชื่อมโยงนำผลผลิตมะนาวมาจำหน่ายในพื้นที่เพื่อป้องกันการขาดแคลนและให้มีเพียงพอต่อความต้องการของตลาดในพื้นที่ต่อไป

               

“มะนาวแพงช่วงนี้ก็เป็นไปตามกลไกของตลาด เมื่อผลผลิตออกมาน้อย ราคาก็ย่อมสูงขึ้นเป็นธรรมดา แต่ผู้บริโภคก็ยังมีทางเลือก เพราะมะนาวบางพันธุ์ราคาก็ยังไม่สูงมาก อาจมีข้อด้อยบ้าง เช่น เปลือกหนา น้ำน้อยไปบ้าง ถ้าอยากได้พันธุ์ดีก็ต้องยอมควักจ่าย ยืนยันว่าช่วงนี้มะนาวยังไม่ขาดตลาด แต่หากพบผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ขายแพงเกินจริง ก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด”

มะนาวแพงขึ้นลูกละ 3.50 บาท

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการสำรวจราคามะนาวของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ล่าสุด (ณ วันที่ 8 ธ.ค. 65) พบว่าตลาดกรุงเทพฯและปริมณฑล ราคามะนาวเบอร์ 2 ขายปลีกลูกละ 3-3.50 โดยราคายังคงทรงตัวมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อน

ส่วนตลาดภาคกลาง เหนือและใต้ ราคาขายปลีกเฉลี่ยลูกละ 0.5-3.5 บาท ขณะที่ตลาดภาคอีสาน ราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากไม่ใช่แหล่งเพาะปลูกมะนาว ทำให้ผลผลิตเข้าสู่พื้นที่น้อย ต้องมีการนำมะนาวนอกพื้นที่เข้ามาเสริม ราคาจึงปรับเพิ่มเฉลี่ยลูกละ 1.5 บาท

Advertisement

พาณิชย์เชื่อมโยงตลาด

ในส่วนของ จ.ขอนแก่นและ จ.อุทัยธานีที่มีปัญหานั้น ล่าสุดทางกรมการค้าภายในได้นำมะนาวมาจำหน่ายให้กับประชาชนเพิ่มจำหน่ายจังหวัดละ 4-5 จุด สนนในราคาลูกละ 1.50-2.00 บาท เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

โดยระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ได้เปิดจุดจำหน่ายมะนาวราคาลูกละ 1.50 บาท ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพและช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคจำนวน 4 จุด ได้แก่ 1.ตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี 2.ตลาดเช้าอำเภอหนองฉาง อำเภอหนองฉาง 3.ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง และ 4.จุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ภายในงาน “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” อำเภอเมืองอุทัยธานี ผลการจำหน่ายรวม 4 จุด จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ลูก สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี

จากนั้นวันที่ 12 ธันวาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายมะนาว ณ ตลาดสดเทศบาล 2 อำเภอเมืองอุทัยธานี และตลาดสดเทศบาลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ผลการตรวจสอบพบว่า ราคามะนาวในพื้นที่ ณ ตลาดสดเทศบาลทั้ง 2 ตลาดดังกล่าว แยกเป็น 1.มะนาวแป้นพิจิตรและมะนาวบ้าน ผลขนาดกลาง ราคาลูกละ 2-2.50 บาท (รับมาราคาลูกละ 1.50-2 บาท) และ 2.มะนาวแป้นรำไพ ผลขนาดกลาง ราคาลูกละ 3-3.5 บาท (รับมาราคาลูกละ 2.5-3 บาท) โดยผู้จำหน่ายแจ้งว่า ส่วนใหญ่รับมาจากผู้ค้าส่งจากจังหวัดนครสวรรค์และบางส่วนเป็นมะนาวในพื้นที่

ในส่วนที่ จ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้จัดให้มีการจัดจำหน่ายมะนาวแป้นพิจิตร และแป้นรำไพ ราคาลูกละ 2 บาท โดยมีจุดจำหน่าย ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ตลาดบางลำภู และปั๊มน้ำมัน รวม 5 จุด โดยได้รับความสนใจจากประชาชนผู้บริโภคจำนวนมาก

Advertisement

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และแจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 69 พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและบริการ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำ ให้ผู้จำหน่ายปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน และให้ถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 และมีโทษตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

เดือดร้อนแจ้ง 1569

ส่วนกรณีประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จะมีการตรวจสอบให้ความเป็นธรรมในทุกกรณี หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป

ลงพื้นที่ตรวจสอบ

สำหรับกรณีที่มีไวรัลข่าวมะนาวขึ้นราคาที่ตลาดสดใน จ.ขอนแก่น ทันทีที่มีข่าวออกมาล่าสุด (ณ วันที่ 7 ธ.ค. 65) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสถานการณ์จำหน่ายมะนาวในตลาดบางลำพู ถ.ชีท่าขอน และตลาดศรีเมืองทอง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น โดยได้สอบถามนางวงเดือน พรมวิเชียร แม่ค้าขายมะนาวในข่าว แจ้งว่าซื้อมะนาวมาจากตลาดศรีเมืองทอง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมืองเพื่อมาขายปลีก สนนในราคาลูกละ 1-2 บาท หรือ 3 ลูก 5 บาท หรือ 4 ลูก 10 บาทแล้วแต่ชนิดและขนาดของมะนาว

จากนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบราคามะนาวในตลาดศรีเมืองทอง โดยสอบถามร้านหนึ่งมะนาวหวานและร้านลักขณา ทราบว่ารับมะนาวมาจากแหล่งผลิตใหญ่ใน จ.สมุทรสาครและ จ.พิจิตร โดย จ.สมุทรสาครนั้น ได้แก่มะนาวพันธุ์ดำเนิน ซึ่งเป็นมะนาวเกรดเอ ผิวบาง น้ำเยอะ โดยรับซื้อมาสนนในราคากระสอบละ 800 บาท ขณะจ.พิจิตร เป็นมะนาวพันธุ์แป้นรำไพ กระสอบละ 700-750 บาท และแป้นพิจิตร กระสอบละ 350 บาท โดยราคาเพิ่มจากก่อนหน้านี้เกือบเท่าตัว แต่ทางร้านก็ยังขายเบอร์ 3, 4 และ 5 ในราคาเดียวกัน

ไม่เฉพาะตลาดสดใน จ.ขอนแก่นเท่านั้นที่ราคามะนาวปรับสูงขึ้น ตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี อย่างแผงผักเจ้จู ที่เปิดขายผักอยู่ในตลาดสดแห่งนี้มานานก็ยอมรับว่าราคามะนาวช่วงนี้ราคาเริ่มขยับสูงขึ้นจริง อย่างก่อนหน้าราคาลูกละ 1.50 บาท มาตอนนี้ขยับขึ้นเป็น 5 ใบ 20 บาท หรือตกใบละ 4 บาท เช่นเดียวกับพ่อค้าขายมะนาวรถเร่ใน จ.ปราจีนบุรี

อย่างนายบุญพร้อม โพนทองถิ่น อายุ 54 ปีที่รับมะนาวจากสวน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ก็ยอมรับเช่นเดียวกันว่าราคามะนาวหน้าสวนเริ่มแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เดิมทีมะนาวหน้าสวนราคาตันละ 6-7 หมื่นบาท แต่ตอนนี้ราคาเพิ่มขึ้นตันละเกือบ 9 หมื่นบาท ทำให้มีต้นทุนเพิ่มตันละเกือบ 1-2 หมื่นบาท กว่าจะขายหมดใช้เวลานานหลายวัน ยิ่งตอนนี้ยังประสบปัญหาเรื่องราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขายแทบไม่ได้กำไร

เกษตรกรแนะวิธีปลูกมะนาว

นายวโรชา จันทโชติ เจ้าของสวนมะนาววโรชาและผู้พัฒนาสายพันธุ์มะนาว ”แป้นวโรชา” ใน ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ระบุว่า ตนมองการขยับราคามะนาวที่สูงขึ้นในช่วงนี้ว่า สาเหตุหลักน่าจะมาจากการเกิดน้ำท่วมแหล่งปลูกมะนาวในหลายจังหวัดช่วงที่ผ่านมา ทำให้ต้นมะนาวเซาะน้ำล้มตายไปเป็นจำนวนมาก

ส่งผลทำให้ผลผลิตออกมาน้อยกว่าปกติเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่าชาวสวนมะนาวยังคงรอการเก็บเกี่ยวในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ที่บรรดาร้านอาหารต่าง ๆ ต้องการมะนาวเป็นจำนวนมากในการใช้ประกอบอาหาร ทำให้ผลผลิตมะนาวช่วงนี้จึงออกมาน้อย

“ปกติราคามะนาวจะพุ่งสูงในช่วงใกล้เทศกาลสำคัญ ๆ บางส่วนชาวสวนก็จะรอเก็บมะนาวไว้ขายช่วงนั้น ลองสังเกตว่าช่วงเทศกาลสำคัญ ปีใหม่ ตรุษจีน หรือสงกรานต์ ช่วงนี้ราคามะนาวจะแพงและขาดตลาด ยิ่งช่วงหน้าร้านมีนา เมษา มะนาวจะแพงมาก สาเหตุมาจากช่วงหน้าหนาวตั้งแต่พฤศจิกายนถึงมกราคมมะนาวติดดอกน้อยกว่า จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ใช้เวลา 2-3 เดือน ผลผลิตจะออกมาช่วงนี้พอดี” เจ้าของสวนมะนาววโรชากล่าว

นายวโรชากล่าวอีกว่า แนะวิธีแก้ปัญหามะนาวแพง โดยให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปหันมาปลูกมะนาวไว้ประจำบ้านคู่ครัว บ้านละ 1-2 ต้นสำหรับการบริโภคในครัวเรือน เพราะมะนาวเป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว ใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู จะปลูกในกระถางหรือลงดินริมรั้วบ้านก็ได้ จะได้ลดค่าใช้จ่ายในยามที่มะนาวแพง ขณะเดียวกันมะนาวแพงช่วงนี้อย่างน้อยเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวก็ได้รับอานิสงส์ด้วย

“ยอมรับว่าช่วงนี้มะนาวขาดตลาดจริง ตอนนี้มีออร์เดอร์มะนาวจากลูกค้าทั้งขาประจำ ขาจรเข้ามาเป็นจำนวนมาก บอกเท่าไหร่ก็ยอมจ่าย แต่ไม่มีของให้ ที่สวนปีนี้ผลผลิตออกมาน้อยกว่าทุกปี มิหนำซ้ำช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา ต้นมะนาวในสวนก็ถูกน้ำกันเซาะตายไปหลายต้น ตอนนี้หันมาพึ่งพารายได้จากการตอนกิ่งขายกิ่งละ 300 บาท แล้วก็เพาะเลี้ยงมะนาวในกระถางที่พร้อมให้ผลผลิตทันที”