ดีเดย์ ขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศ

ขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศ

“กกต.-สนง.ตำรวจแห่งชาติ-ไปรษณีย์ไทย-กรมการกงศุล” เริ่มภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศ คุมเข้มความปลอดภัยทุกเส้นทาง และรายงานความถูกต้องแบบเรียลไทม์ทุกเขต

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เริ่มปล่อยขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศผ่านศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โดยในปีนี้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งสิ้น 2,235,830 คน

ซึ่งในการขนส่งมีการควบคุมความปลอดภัยและมีความโปร่งใสทุกเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกการจราจรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีระบบติดตามรถขนส่ง และการรายงานผลแบบเรียลไทม์ จำนวนรถขนส่งกว่า 500 เที่ยว ในระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2566

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงความพร้อมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ว่ามีความพร้อมทุกด้าน ทั้งวัสดุอุปกรณ์ สถานที่เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้ง

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบหมายให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานสนับสนุน และรับผิดชอบภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 ตามภารกิจ ดังนี้

1.การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้านอกราชอาณาจักรไปยัง 66 ประเทศ

2.การจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปยังเจ้าบ้าน (ส.ส.1/6) 18.49 ล้านครัวเรือน

3.การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว

4.จัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไป 5.การจัดส่งและตอบกลับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้ง

ไปรษณีย์ไทย ขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า

สำหรับวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 นาฬิกา ผู้มีสิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง คือ ผู้ซึ่งได้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่แอปพลิเคชั่น Smart Vote และผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าจะหมดสิทธิกลับไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเดิมที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง

ส่วนจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า มีทั้งสิ้น 2,235,830 คน จำแนกเป็นผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 2,216,951 คน และผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จำนวน 18,879 คน สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง มี 447 แห่ง และสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง มี 442 แห่ง

ทั้งนี้ การลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจะเหมือนกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพียงแต่จะเพิ่มขั้นตอนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องพับบัตรเลือกตั้งใส่ลงในซองใส่บัตรเลือกตั้ง และปิดผนึกให้เรียบร้อย ก่อนหย่อนลงไปในบัตรเลือกตั้ง (ซองใส่บัตรเลือกตั้งจะมีการจ่าหน้าซองระบุจังหวัด เขตเลือกตั้ง และรหัสเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน บัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะถูกส่งไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อนำไปนับคะแนนในวันเลือกตั้งต่อไป

ด้าน พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบภารกิจ ให้สนับสนุนการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยก่อนการเลือกตั้งช่วง 1-4 พ.ค. เป็นภารกิจในการขนส่ง บัตรเลือกตั้ง ไปยังหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ

ไปรษณีย์ไทย ขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า

สำหรับกำลังตำรวจที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งบัตรเลือกตั้งในวันที่ 1-4 พ.ค. 66 ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 78 นาย กองบังคับการตำรวจทางหลวง 478 นาย และรถยนต์นำขบวน 239 คัน มีกำลังพลของตำรวจภูธร ตำรวจนครบาลที่ใช้ในภารกิจนี้ 800 นาย รถยนต์ของตำรวจภูธร และนครบาล ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย ต่อจากตำรวจทางหลวงอีก 400 คัน รวมกำลังพลทั้งสิ้น 1,356 นาย รถยนต์ที่ใช้ทั้งหมด 639 คัน

ขณะที่ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ในส่วนของการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศ ไปรษณีย์ไทย ได้เตรียมพร้อมรถขนส่งที่จะใช้ขนส่งบัตรเลือกตั้ง-อุปกรณ์ต่าง ๆ ไปยัง 400 เขตเลือกตั้ง กว่า 500 เที่ยว ระหว่าง 1-4 พ.ค. 2566 และหลังจากการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค. จะเร่งจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว กลับมายังศูนย์ประสานงาน เพื่อทำการคัดแยกแล้วขนส่งตรงไปยังปลายทาง 400 เขตเลือกตั้ง เพื่อนับคะแนนพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปทันที

“หลังจากวันนี้ที่มีการปล่อยขบวนรถไปยังปลายทางต่าง ๆ เมื่อรถขนส่งของไปรษณีย์ไทยถึงจุดหมายปลายทางจะมีคณะกรรมการที่ทาง กกต.แต่งตั้งขึ้น เป็นกรรมการตรวจรับ พร้อมตรวจนับจำนวนความถูกต้อง เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นจะมีการถ่ายรูปใบนำส่งบัตรเลือกตั้ง ส่งมายังศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โดยทันที เพื่อรายงานความถูกต้อง”

ดร.ดนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่า การสนับสนุนภารกิจพิเศษนี้ ยังคงใช้ “ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” ณ ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรล่วงหน้าไปยัง 66 ประเทศ 94 เมืองปลายทางในช่วงวันที่ 14-18 เม.ย. 2566

ส่วนในช่วงหลังวันที่ 4-10 พ.ค.นี้ ไปรษณีย์ไทยจะมุ่งเน้นการปฏิบัติภารกิจหลักไปที่ 2 ภารกิจ คือ การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้านอกราชอาณาจักร/นอกเขตเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว เพื่อนำไปนับคะแนน ทุกขั้นตอน ทุกเส้นทาง ยึดหลักความโปร่งใส และความไว้วางใจของประชาชนเป็นแนวทางสูงสุด