ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์! พาณิชย์เตรียมจัดOrganic & Natural Expo 2017 คาดเงินสะพัด32ล้าน

พาณิชย์ เตรียมจัดงาน Organic & Natural Expo 2017 หวังยกระดัยไทยศูนย์กลางงานแสดงสินค้าเกษตร อินทรีย์ระดับนานาชาติในอนาคต คาดว่าผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 45,000 คน มูลค่าซื้อขายกว่า 32 ล้านบาท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงาน Organic & Natural Expo 2017 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ที่จะรวมเอาผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศที่มีสินค้าและได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมกว่า 200 ราย โดยงานจะขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยคาดว่างานนี้จะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 45,000 คนและมูลค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในงานกว่า 32 ล้านบาท

“ต้องยอมรับว่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกนั้นมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3 ล้านล้านบาท ขณะที่มูลค่าการซื้อขายภายในประเทศของไทยมีกว่า 2,700 ล้านบาท ซึ่งมีการเติบโตขึ้นทุกปีและต่อเนื่องประมาณ 10% อีกทั้ง ยังมองเป้าหมายมูลค่าการค้าน่าจะเติบโตได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท เนื่องจากผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยมีศักยภาพ อีกทั้งยังมีการรับรองมาตรฐานสินค้าภายในประเทศอีกด้วย โดยส่วนใหญ่มูลค่าการค้ายังอยู่ภายในประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะผลักดันส่งเสริมเพื่อการส่งออกต่อไป”

สำหรับ สินค้าเกษตรอินทรีย์จะมีการส่งออกไปต่างประเทศได้ก็ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากล รวมไปถึงมาตรฐานของประเทศผู้นำเข้า เช่น สหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่นเองก็มีมาตรฐานในตัวสินค้าดังกล่าว ขณะที่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมไปถึงรายประเทศต่างก็มีมาตรฐานสินค้าเป็นของตนเอง โดยภาคเอกชน รวมไปถึงภาครัฐเองก็อยู่ระหว่างการหารือและพูดคุยในการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรย์ของรายประเทศสามารถปรับให้เข้ามาตรฐานอาเซียน เพื่อประโยชน์ด้านการค้า การส่งออกต่อไป

Advertisment

“ประเทศที่มีการผลินตสินค้าเกษตรอินทรีย์มาที่สุดในอาเซียนตอนนี้ คือ อินโดนีเซียน ส่วนฟิลิปินส์ก็มีสินค้าเช่นกัน ขณะที่ประเทศไทยเชื่อว่ามีศักยภาพพอที่จะแข่งขัน นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีงานสัมนา ความร็จากผู้เชี่ยวชาญ และเชิญผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้าร่ววมด้วย รวมไปถึงการเจรจาด้านธุรกิจด้วย อย่างไรก็ดี การจัดงานOrganic & Natural Expo 2017 หรือ ONE 2017 จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ASEAN : Home of Organic” เป้าหมายต้องการยกระดับการจัดงานอินทรีย์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติได้ในอนาคต”