กรมประมงรับฟังความเห็น 3 จว. พังงา-กระบี่-ภูเก็ต ฟื้นฟูอนุรักษ์สัตว์น้ำ

กรมประมงรับฟังความเห็น 3 จว. พังงา-กระบี่-ภูเก็ต ฟื้นฟูอนุรักษ์สัตว์น้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมประมงรับฟังความคิดเห็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง

นายกุลยเดช วัชรสินธิ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการรองอธิบดีกรมประมง นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสายัณห์ เอี่ยมวงศ์ ผู้ตรวจราชการประมง นายนรภัทร ปลอดทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยประมงจังหวัดพังงา กระบี่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกลุ่มประมงจากทั้ง 3 จังหวัดเข้าร่วมฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต

กรมประมงรับฟังความเห็น 3 จว. พังงา-กระบี่-ภูเก็ต ฟื้นฟูอนุรักษ์สัตว์น้ำ

นายกุลยเดช กล่าวว่า ประเด็นสำคัญในครั้งนี้คือทางคณะต้องมีการมารับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวประมงใน 3 จังหวัดได้แก่จังหวัดพังงา กระบี่ และจังหวัดภูเก็ต ทั้งกลุ่มประมงพื้นบ้านและกลุ่มประมงพาณิชย์ เพื่อชี้แจงปัญหาที่ชาวประมงมีความกังวล และเป็นการรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวประมงว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่อยากให้ภาครัฐชี้แจงและดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ประกอบการอาชีพประมงทั้งกลุ่มประมงพื้นบ้านและกลุ่มประมงพาณิชย์ ในการหาทางออกร่วมกัน เพื่อให้กลุ่มพี่น้องชาวประมงทุกประเภทได้ประกอบอาชีพประมงได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

กรมประมงรับฟังความเห็น 3 จว. พังงา-กระบี่-ภูเก็ต ฟื้นฟูอนุรักษ์สัตว์น้ำ

ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ทางคณะจะได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวประมงในทุกกลุ่มไปนำเสนอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ปัญหาตามที่ทางพี่น้องประมงต้องการให้แก้ไข เพื่อให้การทำประมงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

 

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ