สนไหม? กองทัพบกเปิดรับสมัครเป็นทหารชั่วคราว จำนวน 243 นาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (www.tdc.mi.th) เปิดเผยว่า กองทัพบกประกาศรับสมัครกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่เป็นทหารชั่วคราวของกองทัพบก(ทบ.) ปี 2563 แบบทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี โดยสามารถต่อสัญญาจ้างอีกไม่เกิน 4 ปี จำนวน 243 อัตรา เพื่อทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 64 อัตรา นายทหารประทวนจำนวน 179 อัตรา ใน 35 มณฑลทหารบก สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562- 8 มกราคม 2563 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ในเวลาราชการ