อิสราเอล ให้แรงงานไทยกลับไปทำงาน ไม่ต้องขอวีซ่า re-entry

แรงงานไทยจากอิสราเอล

ทางการอิสราเอลผ่อนผันให้แรงงานไทยที่กลับประเทศจากภัยสงคราม สามารถกลับไปทำงานได้อีกโดยไม่ต้องขอวีซ่า re-entry

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในประเทศอิสราเอลและได้เดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งมีความกังวลว่าจะไม่ได้กลับไปทำงานในอิสราเอลอีก โดยเกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงแรงงานไม่ได้นิ่งนอนใจ ผมได้สั่งการให้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ประสานหารือ กับทางการอิสราเอลเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งล่าสุดได้รับหนังสือแจ้งข่าวดี จากสำนักงานบริหารแรงงานต่างชาติ (Foreign Workers Administration) ของอิสราเอล ว่า ได้อนุญาตให้แรงงานต่างชาติในภาคเกษตรที่เดินทางออกจากอิสราเอลโดยไม่ได้ขอวีซ่า re-entry ในช่วงเหตุความสงบที่เกิดขึ้นหลายวันที่ผ่านมานี้ ได้รับการผ่อนผันให้สามารถเดินทางกลับเข้าไปทำงานที่อิสราเอลได้ ผ่านกระบวนการพิเศษ โดยเบื้องต้นแรงงานที่ประสงค์เดินทางกลับไปทำงานสามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่านทางบริษัทจัดหางาน 12 แห่ง ของอิสราเอล

นายไพโรจน์กล่าวต่อว่า สำนักงานบริหารแรงงานต่างชาติ (Foreign Workers Administration) ของอิสราเอลยังแจ้งอีกว่า เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ หากลูกจ้างต้องการที่จะกลับมาทำงานในอิสราเอล บริษัทเอกชนจะต้องดำเนินการจัดส่งความต้องการดังกล่าวมายังสำนักงาน Foreign Workers Administration ตามความจำเป็น

“ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยแรงงานทุกคน และให้ความสำคัญกับภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยในครั้งนี้ โดยให้เป็นภารกิจเร่งด่วนที่กระทรวงแรงงานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญเรื่องนี้สูงสุด

ผมขอให้พี่น้องแรงงานไทยคลายกังวลเรื่องการกลับไปทำงานที่อิสราเอล กระทรวงแรงงานจะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการประสานให้แรงงานไทยสามารถกลับเข้าไปทำงานที่อิสราเอลได้อีกครั้งเมื่อเหตุการณ์คลี่คลายลง

ขณะเดียวกัน อิสราเอลเองก็ให้ความสำคัญกับการทำให้แรงงานต่างชาติเดินทางกลับมาทำงานในอิสราเอลได้อีกครั้ง โดยเฉพาะแรงงานไทยซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อภาคเกษตรกรรมของอิสราเอล และมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองเทศ” นายไพโรจน์กล่าวท้ายสุด