ไทยเบฟ เดินหน้าส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ที่จ.บุรีรัมย์ แห่งแรก

ไทยเบฟ เดินหน้ารวมใจ ต้านภัยหนาว ปีที่ 24

ไทยเบฟ เดินหน้ารวมใจ ต้านภัยหนาว ปีที่ 24 ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลกที่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งแรก 12,000 ผืน สานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” เตรียมสู้ภัยหนาว

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโครงการ ไทยเบฟรวมใจ…ต้านภัยหนาว มอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 โดยในปี 2566 นี้ ได้มอบให้จังหวัดแรกที่บุรีรัมย์ ณ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) หมู่ที่ 3 บ้านหงอนไก่ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยกระทรวงมหาดไทย

โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มาร่วมกันสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ตอกย้ำแนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”

นายสุรพล เศวตเศรนี ที่ปรึกษากรรมการด้านการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด 242 อำเภอ ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

จากจุดเริ่มต้นของโครงการตั้งแต่ปี 2543 จนถึงวันนี้ นับเป็นเวลา 24 ปีแล้วที่โครงการไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ของท่านประธานเจริญ และท่านรองประธานคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้กล่าวไว้ว่า “คนไทยให้กันได้”

ไทยเบฟ เดินหน้ารวมใจ ต้านภัยหนาว ปีที่ 24

จึงเกิดการส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวจำนวน 200,000 ผืนในแต่ละปี ไปพร้อมกับการมอบโอกาส และความช่วยเหลือด้านการศึกษา กีฬาสาธารณสุข รวมถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์จากพันธมิตรหลากหลายหน่วยงานที่ร่วมพลังสร้างสรรค์รอยยิ้ม และแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆ คน

นายสุรพลกล่าวต่อว่า วันนี้คาราวาน “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ได้เดินทางมาถึงอำเภอละหานทราย บุรีรัมย์ จำนวน 12,000 ผืน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด และนอกจากผ้าห่มผืนเขียวนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลายภาคส่วนที่นำสิ่งดีๆ มามอบให้พี่น้องละหานทรายอีกด้วย อาทิ

การออกหน่วยบริการประชาชนจากที่ว่าการอำเภอละหานทราย โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธรร่วมออกหน่วยตรวจหาก้อนนิ่ว บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์(ประเทศไทย) จำกัด ที่นำขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มมามอบให้กับพี่น้องของเรา

อีกทั้งยังมีกลุ่มนักศึกษาเบต้ายัง จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมสร้างกิจกรรมสันทนาการเติมเต็มรอยยิ้ม สร้างความสุขและอบอุ่นให้กับพี่น้องละหานทรายแห่งนี้”

ทั้งนี้ โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ยังคงมุ่งสร้างพลังความร่วมมือของทุกคนในสังคมให้ตระหนัก และใส่ใจ ในสิ่งแวดล้อม พร้อมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ และยังได้มีการจัดทำโครงการ “จากผู้รับ สู่ผู้ให้” ขึ้นเป็นปีแรก

ไทยเบฟ เดินหน้ารวมใจ ต้านภัยหนาว ปีที่ 24

เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน ด้วยการส่งต่อความปราถนาดีให้เพื่อนพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดอื่น ๆ จากการรวบรวมขวด PET จากชุมชนที่โครงการฯ ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าห่มในจังหวัดเป้าหมาย

เพราะขวด PET 38 ขวดสามารถนำมาผลิตเป็นผ้าห่มรักษ์โลกได้จำนวน 1 ผืน สู่เป้าหมายการนำขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาสู่กระบวนรีไซเคิลได้ ปีละจำนวน 7,600,000 ขวดเพื่อที่จะนำมาผลิตผ้าห่มได้มากถึงจำนวน 200,000 ผืนต่อปี เพื่อส่งมอบไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ไทยเบฟ พร้อมเดินทางมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ไปยังอีก 14 จังหวัด ในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้คือที่จังหวัดสุรินทร์ ตามด้วยศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, นครสวรรค์ และกำแพงเพชร เป็นต้น