พาชม “จริงใจ Farmers’ Market อุดรฯ” ต้นแบบชุมชนเกษตรยั่งยืน-ผู้บริโภคปลอดภัย

หลังจากที่ “บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด” ยกระดับการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือซีเอสอาร์ ที่เป็นการช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนแบบเดิมๆ มาสู่การให้ที่ยั่งยืน ด้วยการใช้แนวคิด “การสร้างสรรค์คุณค่าร่วมให้กับสังคม (CSV)” เป็นแกนหลักในการทำงาน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสำเร็จร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ “เซ็นทรัล ทำ (Central Tham)”

โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่านรูปแบบการทำงานแบบเซ็นทรัลลิตี้ (Centrality) ที่ผสานความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวในทุกกลุ่มธุรกิจของเซ็นทรัล ตลอดจนหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

อย่าง “โครงการ จริงใจ Farmers’ Market” ที่บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้เริ่มดำเนินการที่จังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งแรก ภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี บนพื้นที่กว่า 400 ตร.ม. ซึ่งนอกจากจะเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนที่เป็นผักและผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์แล้ว ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถพบปะผู้ซื้อโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

ล่าสุด กลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชม จริงใจ Farmers’ Market ที่ จังหวัดอุดรธานี โดยมี “พิชัย จิราธิวัฒน์” กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, “ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และที่ปรึกษา Central Group Sustainability, “ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่าย sustainable development office บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, “บุษบา จิราธิวัฒน์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, “ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, “เมทินี พิศุทธิ์สินธพ” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจัดซื้อกลุ่มสินค้าอาหารสดและบริหารจัดซื้อ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และ “นาถยา จิราธิวัฒน์ เตชะไกรศรี” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางในกิจกรรมครั้งนี้

เบื้องต้น “พิชัย” กล่าวว่า จากความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกในไทยมากว่า 71 ปี กลุ่มเซ็นทรัลตระหนักดีว่าการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ

โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศที่ต้องประสบกับปัญหาในการจัดจำหน่าย ตลอดจนรายได้และราคาที่เป็นธรรม และที่ผ่านมาแม้ว่ากลุ่มเซ็นทรัลจะมีการเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการให้บริษัทในกลุ่ม ทั้งเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ รับซื้อสินค้าตรงจากเกษตรกรมาร่วม 20 ปี เพื่อจำหน่ายในกว่า 270 สาขา แต่ตรงนี้ถือว่ายังไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากพอ

ด้วยเหตุนี้เองกลุ่มเซ็นทรัลจึงมีการริเริ่มโครงการ จริงใจ Farmers’ Market ที่ จ.อุดรธานี เพื่อเป็นค้าปลีกรูปแบบใหม่ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน และเปิดโอกาสให้เกษตรกรพบปะผู้ซื้อโดยตรง โดยมุ่งไปที่ผัก ผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนอาหารพร้อมรับประทาน

“ตลาดจริงใจ Farmers’ Market จ.อุดรธานี จำหน่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรและชุมชนกว่า 315 รายการ โดยแบ่งเป็นโซนพืช ผัก และผลไม้ ที่หมุนเวียนไปตามฤดูกาล โซนอาหารพร้อมรับประทาน และโซนออร์แกนิค และที่สำคัญจะมีเจ้าหน้าที่มายังมีการตรวจหาสารพิษที่เจือปนอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลผลิตที่ปลอดภัย สด สะอาด และราคาไม่แพง”

“อีกทั้งตลาดจริงใจ Farmers’ Market จ.อุดรธานี ยังตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะถุงพลาสติก ที่นอกจากจะงดแจกถุงหูหิ้วพลาสติกให้กับลูกค้าแล้ว บรรดาพ่อค้าแม่ค้า และเกษตรกรยังมีการใช้ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ อย่างสินค้าในกลุ่มผักผลไม้ ที่บรรจุภัณฑ์จะเป็นวัสดุพื้นบ้านจากธรรมชาติหาได้ในท้องถิ่น ทั้งยังมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดูแลสิ่งแวดล้อม”

“ที่ผ่านมาตลาดจริงใจ Farmers’ Market จ.อุดรธานี ได้เปิดทำการมากว่า 7 เดือน มีเกษตรกรเข้าร่วมจาก 54 ตำบล จำนวน 350 ครัวเรือน มีสมาชิกจำนวน 1,050 คน มียอดขายรวมของตลาดกว่า 22 ล้านบาท สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกว่า 37% จากเดิมที่รายได้ต่อหัวต่อเดือนอยู่ที่ 13,500 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 42,850 บาทต่อเดือน”

ทั้งนี้ในปี 2562 กลุ่มเซ็นทรัลได้มีการเปิดโครงการจริงใจ Farmers’ Market ไปแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ จ.เชียงราย, จ.ขอนแก่น, จ.พะเยา และ .หนองหาน .อุดรธานี ทั้งยังมีแผนที่จะขยายโครงการไปอีก 10 แห่ง ได้แก่ จ.อุบลราชธานี, จ.สิงห์บุรี, จ.พิจิตร, .เชียงใหม่.นครศรีธรรมราช, .สุราษฎร์ธานี, .นครราชสีมา, .สงขลา และที่เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ, รัตนาธิเบศร์ ทำให้ภายในสิ้นปีนี้จะมีตลาดจริงใจฯ จำนวน 15 แห่ง ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย

ไม่เพียงเท่านี้ “พิชัย” กล่าวอีกว่า กลุ่มเซ็นทรัลยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกว่า 400,000 บาท กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักตำบลบ้านนาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ในการปรับปรุงอาคารเก่าของกรมชลประทาน เพื่อใช้เป็นอาคารคัดบรรจุผักกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านนาดี พร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการคัดล้าง ตกแต่ง และบรรจุผัก

โดยมีทีมงานท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตเข้ามาให้คำแนะนำแก่ชุมชนเกี่ยวกับวิธีการคัด บรรจุให้สวยงาม และการใช้วัสดุพื้นถิ่นที่สามารถหาได้ง่ายภายในชุมชน ซึ่งผลผลิตของกลุ่มจะเป็นผักพื้นบ้านปลอดภัยตามฤดูกาลมากกว่า 20 ชนิด เช่น ฟักเขียว, ฟักทอง, บวบเหลี่ยม, บวบงู, บวบหอม และอนาคตจะเพิ่มผลผลิตให้หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงจะมีการแปรรูปผักต่างๆ ทำเป็นขนมขบเคี้ยว

“ปัจจุบันผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนปลูกผักตำบลบ้านนาดีอยู่ที่ 2-3 ตันต่อเดือน ซึ่งนอกจากจัดหน่ายที่โรงพยาบาลอุดร, โรงพยาบาลค่ายประจักษ์, ตลาดตลาดจริงใจ Farmers’ Market จ.อุดรธานี และตลาดร่มเขียวแล้ว ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตยังร่วมรับซื้อผลผลิต”

ถือเป็นการสร้างงานให้เกษตรกรเพื่อมีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ จนเกิดเป็นชุมชนเกษตรยั่งยืน สู่ผู้บริโภคปลอดภัย ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย Central Tham ที่มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ