กระทรวงแรงงาน จับมือ โฮมโปร ลุยฝึกอาชีพช่างฝีมือ 3 สาขาฟรี!

“นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะด้านยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงานในบางสาขาอาชีพ

ล่าสุด กพร. ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ Home Service Academy เป็นการต่อยอดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างไฟฟ้า และช่างก่อสร้าง ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่

เพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพรองรับการพัฒนาทีมช่างด้านบริการ ให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งการติดตั้งและบริการ กพร.และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครช่างฝีมือ ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ เข้ารับฝึกอบรมฟรี ในสาขา ช่างล้างและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างปูกระเบื้อง ช่างปรับปรุงห้องน้ำ เริ่มอบรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-31 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี และศูนย์ฝึกอบรม เมกะโฮม รังสิต

โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสบรรจุเข้าทำงานกับบริษัทอีกด้วย ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีพื้นฐานด้านช่างในสาขาที่จะเข้าฝึกอบรม เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สาขาช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ในระบบทวิภาคี รวมถึงนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 4 หรือติดต่อโดยตรงกับพนักงานของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์หมายเลข 080-806-1881 และ 081-852-4792

“โครงการนี้มุ่งส่งเสริมให้แรงงาน พัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว ยังส่งเสริมให้เข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วย ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในแต่ละระดับ จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน เช่น สาขาช่างฉาบปูน และสาขาช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ไม่น้อยกว่าวันละ 385 บาท ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าวันละ 495 บาท และระดับ 3 ไม่น้อยกว่าวันละ 605 บาทอีกด้วย”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ