กระทรวงแรงงาน เผยผลตรวจโควิดเชิงรุก กลุ่มแรงงานกว่าแสนคน

แรงงานเผยตัวเลขคนติดโควิด

กระทรวงแรงงาน รายงานผลตรวจโควิด-19 เชิงรุก กลุ่มแรงงานกว่า 1.2 แสนคน พบผู้ติดเชื้อเกือบ 3 พันราย 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานประกันสังคม จากกรณีที่พบว่ามีผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดพื้นที่สีแดง จากการจัดตรวจเชิงรุก ภายใต้โครงการ แรงงาน.. เราสู้ด้วยกัน ทั้งจุดตรวจและการเข้าไปตรวจในสถานประกอบการ สามารถตรวจคัดกรองผู้ประกันตนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 112,064 คน พบผู้ติดเชื้อ 2,790 คน คิดเป็น 2.49%

ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสปส.ได้ดำเนินการประสานโรงพยาบาล และ Hospitel ซึ่งเป็นเครือข่ายสถานพยาบาลของสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อทั้งหมด ได้เข้ารับการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เป็นที่เรียบร้อย

จากการดำเนินโครงการฯ สำนักงานประกันสังคม สามารถช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายความแออัดจากการเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง ลดการกระจายของโรค ป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในสถานประกอบ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้กลับมาปกติสุขโดยเร็วที่สุด


การดำเนินการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อดูแลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เพื่อเพิ่มช่องทางบริการตรวจเชื้อให้กับผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่อยู่ในพื้นที่ในกรุงเทพฯ คือที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดพื้นที่สีแดงนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา

“ได้สั่งการให้สปส.ลงพื้นที่สีแดงเข้ม ร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ในพื้นที่ เพื่อบูรณาการทำงานเชิงรุก พร้อมจัดรถโมบาย ตู้ตรวจโรค ไปตั้งยังสถานประกอบการให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ โควิด-19 เพื่อให้ทราบผล ภายใน 24 – 48 ชั่วโมง ซึ่งหากตรวจพบเชื้อก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมดูแลรักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ