ซีพี ส่งคนรุ่นใหม่ร่วม One Young World ถกปัญหาเร่งด่วนกับ 190 ประเทศ

มูฮัมหมัด ยูนุส เจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพสร้างแรงบันดาลใจแก่ 20 ตัวแทนเยาวชนไทย

ซีพี กรุ๊ป ส่งคนรุ่นใหม่ร่วมเวที One Young World ขับเคลื่อน 6 ประเด็นเร่งด่วน ร่วมกับ 190 ประเทศ “มูฮัมหมัด ยูนุส” เจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพ ร่วมติวเข้มปลุกพลังตัวแทนไทย สร้างสรรค์สิ่งใหม่บนความท้าทายของวิกฤตโควิด-19

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี กรุ๊ป) สนับสนุน 20 ตัวแทนเยาวชนไทย ร่วมแสดงพลังบนเวทีสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World 2021 ที่จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน โดยส่วนกลางจะจัดขึ้นที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี และผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกจะร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมเสมือนจริงผ่านทางออนไลน์ (virtual summit) เป้าหมายเพื่อสร้าง The Change Maker ปั้นผู้นำรุ่นใหม่ขับเคลื่อน 6 ประเด็นเพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยมี “ศ.มูฮัมหมัด ยูนุส” เจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพ ร่วมติวเข้มปลุกพลังตัวแทนเยาวชนไทยเร่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนความท้าทายของวิกฤตโควิด-19

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เวที One Young World เป็นเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเครือซีพีได้ส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจในเครือ เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2015 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 ก.ค. 2564 ตัวแทนไทยร่วมเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และแบ่งปันประสบการณ์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่อายุ 18-30 ปี จากทั่วโลกกว่า 2,000 คน ใน 190 ประเทศ

“ปีนี้นับเป็นปีที่ 6 ที่ได้ร่วมส่งคนรุ่นใหม่ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด และหาทางออกในการแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลกในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เป็นหนึ่งในวาระสำคัญของโลก ซึ่งการสร้างโลกใบนี้ให้ยั่งยืนในทุกมิติต้องอาศัยความร่วมมือจากพลังคนรุ่นใหม่ ที่จะต้องกล้าคิด กล้าทำ ขึ้นมาเป็นผู้นำในรุ่นถัดไป ที่เรียกว่า The Change Maker ที่พร้อมจะนำองค์ความรู้และศักยภาพไปสร้างสรรค์ และทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศไทย เพื่อการแก้ปัญหาสำคัญนี้ต่อไป”

ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อที่เป็นปัญหาเร่งด่วนระดับโลกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไข ประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ 1.การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate crisis) 2.การศึกษา (education) 3.สิทธิและเสรีภาพ (rights and freedom) 4.การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (conflict resolution) 5.การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต (future economies)  6.บทเรียนจากโรคระบาด (lessons from the pandemic) ซึ่งเป็นประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้จากสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญวิกฤตโควิด-19

พร้อมกันนี้ยังได้เชิญตัวแทนผู้นำระดับโลกในหลากหลายสาขาอาชีพทั้งในแวดวงการเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม มาร่วมปาฐกถาพิเศษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายแก่เหล่าผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่จาก 190 ประเทศทั่วโลกในเวทีนี้ด้วย

นายศุภชัย กล่าวด้วยว่า บทบาทการเป็นผู้นำที่ดีต้องเริ่มจากการเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญผู้นำจะต้องมีกรอบความคิด (mindset) ที่มีความเมตตา (compassion) ต่อผู้อื่น ต้องมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

“หากมีกรอบความคิดนี้เกิดขึ้นจะเป็นแรงผลัดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากตัวเองส่งต่อไปยังสังคม ขณะเดียวกันบทบาทผู้นำรุ่นใหม่ก็ต้องเชื่อมั่นในความคิด ความกล้าของตนเอง เพราะคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงประเทศและโลกใบนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”


ด้าน “ศ.มูฮัมหมัด ยูนุส” นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ผู้ริเริ่มแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (social business) และผู้ก่อตั้ง Yunus Foundation หนึ่งในนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเคยร่วมขึ้นเวที One Young World มาให้แนวคิดพร้อมจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจแก่ 20 ตัวแทนเยาวชนไทย ในการเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันประชุม One Young World 2021 โดยกล่าวว่า ตัวแทนผู้นำคนรุ่นใหม่ของคนไทยจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างการเปลี่ยนแปลงบนเวที One Young World 2021

“ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญจะเป็นบทพิสูจน์และความท้าทายให้กับผู้นำรุ่นใหม่ ในการร่วมกันหาทางออกและแก้ปัญหาสำคัญของโลก โดยเฉพาะในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่มาจากภาคธุรกิจ จะต้องตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจจากนี้จะไม่มุ่งแสวงหาเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่จะต้องคำนึงถึงการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนมองเห็นมิติการแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนคู่ขนานไปด้วย”

คนรุ่นใหม่จะต้องเร่งลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหลักการที่เรียกว่า “สามศูนย์” (three zeros) คือ ความยากจนต้องเป็นศูนย์ (zero poverty) อัตราการว่างงานเป็นศูนย์ (zero unemployment) และการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (zero net carbon emission) ซึ่งการทำธุรกิจเพื่อสังคมจะเป็นคำตอบของโลกในยุคใหม่ในการนำองค์ความรู้จากองค์กรธุรกิจมาช่วยแก้ไขปัญหาชุมชน สังคมและโลกให้เกิดความสันติสุขและยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

“ผมเชื่อมั่นว่าตัวแทนผู้นำคนรุ่นใหม่ไทย และจากทั่วโลกในเวที One Young World 2021 จะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ขณะนี้ยังลุกลามทำลายระบบเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างคาดไม่ถึง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้นำรุ่นใหม่ต้องลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้สามารถสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ต้องผสมผสานแนวคิดการทำงาน การทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์และแก้ปัญหาสังคม ชุมชนในเวลาเดียวกัน”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ