จีไอที มอบของขวัญปีใหม่ ตรวจสอบเครื่องประดับฟรี เริ่ม 1 ธ.ค. 65-20 ม.ค. 66

เพชร
Photo : Pixabay

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ จีไอที มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับว่าเป็นของแท้ ไม่แท้ ฟรี! ดีเดย์ 1 ธ.ค. 65-20 ม.ค. 66 พร้อมแนะการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับรับปีใหม่ ต้องซื้อจากร้านที่ได้ตรา BWC รับประกันได้ของดี มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า GIT ได้ขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำของขวัญปีใหม่มอบให้กับประชาชน

สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย
สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย

โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2565-20 ม.ค. 2566 GIT จะเปิดให้บริการให้คำแนะนำและตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ที่สนใจนำสินค้าที่มีอยู่หรือเก่าเก็บมาตรวจสอบว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้ โดยไม่ออกใบรับรองสินค้าให้ แต่ถ้าต้องการออกใบรับรอง ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ GIT ยังได้เปิดให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ และเข้าใช้บริการห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย

นายสุเมธกล่าวว่า สำหรับการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ GIT มีข้อแนะนำให้กับผู้บริโภค โดยขอให้ซื้อสินค้าจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ได้รับตรารับรองตามโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence-BWC) โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าว่ามีความถูกต้องและครบถ้วน เพียงสแกน BWC QR Code จากสติกเกอร์ด้านหน้าร้าน เพื่อตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หรือ สแกน BWC QR CODE จาก Tag ของสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบจาก GIT ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าสมาชิกจำนวนกว่า 500 ราย และมีการใช้ใบรับรองของ GIT ในการซื้อขายกว่า 12,000 ใบต่อต่อปี

ขณะเดียวกัน GIT ยังมีแผนที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากในปีนี้ และคาดว่าจะมีสูงถึง 18 ล้านคนในปี 2566 ที่ประสงค์จะซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ให้ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ได้รับตรา BWC เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการซื้อขายว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และจะช่วยสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกได้