วิกฤตฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 35 จังหวัด

ฝุ่น PM 2.5
ภาพจาก PIXABAY

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เผย 35 จังหวัด ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน จังหวัดภาคเหนืออ่วมทั้งภาค

วันที่ 4 มีนาคม 2566 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ 12:00 น สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี  จ.นนทบุรี  จ.นครปฐม กรุงเทพฯ  จ.สมุทรสาคร  จ.สมุทรปราการ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์  จ.สุโขทัย จ.ตาก

จ.พิษณุโลก  จ.กำแพงเพชร  จ.พิจิตร  จ.เพชรบูรณ์  จ.อุทัยธานี  จ.สระบุรี  จ.อ่างทอง  จ.สุพรรณบุรี  จ.ราชบุรี  จ.สมุทรสงคราม  จ.ประจวบคีรีขันธ์  จ.สระแก้ว  จ.ชลบุรี  จ.ระยอง  จ.ตราด  จ.หนองคาย  จ.เลย และ จ. นครพนม

  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 42 – 201 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 34 – 66 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 36 – 80 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 37 – 59 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12 – 23 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 41 – 88 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

ฝุ่น PM 2.5

ฝุ่น PM 2.5

ฝุ่น PM 2.5