ก.เกษตรฯ ซีพีเอฟ ร่วมปล่อย “เป็ดปรุงสุก” ตู้ปฐมฤกษ์ไทยไปออสเตรเลียประเดิม 20 ตันแรก

เป็ดปรุงสุก

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ซีพีเอฟ ปล่อยคอนเทนเนอร์ “ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดปรุงสุก” จากไทยไปออสเตรเลีย เป็นตู้แรกในประวัติศาสตร์ เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของสินค้าปศุสัตว์ไทยมาตรฐานเป็นที่ยอมรับผู้บริโภค บริษัทตั้งเป้าจะส่งออกผลิตภัณฑ์ “เป็ดปรุงสุก” ไปออสเตรเลียปีละ 500-600 ตัน

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมปล่อย “ตู้ปฐมฤกษ์เป็ดปรุงสุก” ปริมาณ 20 ตัน (20,000 กก.) ออกจากโรงงานของซีพีเอฟ นับเป็นสินค้าเป็ดปรุงสุกที่ส่งออกไปออสเตรเลียลอตแรกในประวัติศาสตร์ของไทยและของโลก

โดยมีผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ และซีพีเอฟร่วมด้วย อาทิ นสพ.โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ นายเอกปิยะ เอื้อวุฒิเกริก ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CPFGS ณ โรงงานแปรรูปไก่เนื้อ มีนบุรี 2

นสพ.สมชวนกล่าวว่า การเปิดตลาดเป็ดปรุงสุกในออสเตรเลียเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของไทย นับเป็นประเทศแรกของโลกที่ได้รับการอนุมัติให้ส่งออกสินค้าเป็ดพร้อมทานไปออสเตรเลีย ซึ่งมีความเข้มงวดในการรับรองความปลอดภัยสินค้าเกษตรสูงมาก จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกจากไทยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และการเจรจาระหว่างรัฐบาลสองประเทศมาอย่างต่อเนื่องตลอด 7 ปีตั้งแต่ปี 2559 โดยคาดว่าการส่งออกเป็ดปรุงสุกไปออสเตรเลียในช่วงปีแรก ประมาณ 1,200 ตัน จะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศได้ประมาณ 400 ล้านบาท (11.86 ล้านเหรียญสหรัฐ)

“การเปิดตลาดออสเตรเลียใช้เวลาเกือบ 8 ปี ถือเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพเป็ดปรุงสุกของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และพร้อมแข่งขันในเวทีตลาดโลก ปัจจุบันเราส่งออกสินค้าเป็ดปรุงสุกไปหลายประเทศทั่วโลก อาทิ อียู ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเปิดตลาดครั้งนี้ยังจะช่วยให้เกิดประโยชน์ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ผลิตอาหารสัตว์ รวมถึงอุตสาหกรรม ซึ่งหลังจากนี้เราจะขยายผลไปยังตลาดอื่นไปต่อไป”

“ขอแสดงความยินดีกับซีพีเอฟในฐานะเป็นผู้ประกอบการรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติให้ส่งออกเป็ดปรุงสุกไปยังตลาดออสเตรเลีย โดยผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยระดับโลกจากกรมปศุสัตว์ และทางการออสเตรเลีย เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตเป็ดปรุงสุกของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าโลก” นสพ.สมชวนกล่าว

นายประสิทธิ์เปิดเผยว่า ไทยประสบความสำเร็จในการเจรจา ส่งออกเป็ดปรุงสุกล็อตแรกไปออสเตรเลียครั้งนี้ 20 ตัน เป็นการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดปรุงสุกไปยังตลาดที่มีการดูและมาตรฐานระดับ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการของไทยมีศักยภาพในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานในระดับโลก

ทั้งนี้ ออสเตรเลียเป็นตลาดที่มีศักยภาพ บริโภคเนื้อเป็ดประมาณ 50,000 ตันต่อปี และมีความต้องการเป็ดปรุงสุกพร้อมทานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซีพีเอฟเล็งเห็นโอกาสในตลาดดังกล่าว สินค้าเป็ดปรุงสุกตู้แรกวันนี้จะขนส่งทางอากาศไปยังออสเตรเลียเพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคได้ภายในสัปดาห์นี้

“บริษัทขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ท่านรองอธิบดี และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือประสานงาน จนสามารถผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเป็ดปรุงสุกไปออสเตรเลียได้สำเร็จ ไม่เพียงส่งผลดีต่อการค้าระหว่างประเทศ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าปศุสัตว์ไทย และปัจจุบันซีพีเอฟยังมองหาโอกาสเปิดตลาดเนื้อเป็ดปรุงสุกไปยังตลาดอื่น ๆ ที่มีศักยภาพต่อไป” นายประสิทธิ์กล่าว

ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าเป็ดครบวงจร ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ด และเป็ดปรุงสุกของซีพีเอฟได้รับการยอมรับจากลูกค้าห้างค้าปลีกชั้นนำในยุโรปและทั่วโลก และเชื่อมั่นตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าอาหารของบริษัทมีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตั้งแต่ อาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยง การแปรรูปเนื้อเป็ดเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทาน ได้รับรองมาตรฐานระดับโลก


อาทิ BRC SEDEX SMETA พร้อมทั้งทุกผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ในปีที่ผ่านมาซีพีเอฟส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ เยอรมนี อังกฤษ กลุ่มอียู ญี่ปุ่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ เป็นต้น