บอร์ด กขค. รับรอง บางจาก-เอสโซ่ ควบรวมกิจการได้ แบบมีเงื่อนไข

บางจาก เอสโซ่ ควบรวมกิจการ

บอร์ด กขค.รับรองควบรวมบางจาก-เอสโซ่ แบบมีเงื่อนไข 6 ข้อ เปิดช่องอุทธรณ์ 60 วัน หากไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่กำหนด

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (บอร์ด กขค.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (บอร์ด กขค.) ได้พิจารณาการควบรวมกิจการระหว่างเอสโซ่และบางจาก ซึ่งได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วว่า อนุญาตให้มีการควบรวมแบบมีเงื่อนไข ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 6 ข้อ

แต่ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 บอร์ด กขค.ยังจะมีการประชุมกันอีกครั้ง ก่อนที่จะลงนามในหนังสือรับรองและส่งเอกสารให้กับบางจาก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

“ผลการพิจารณาออกมาแล้วแบบมีเงื่อนไข ซึ่งก็ประมาณที่เข้าใจ 6 ข้อ ในรายละเอียดไม่สามารถบอกได้ อาจจะต้องรอการเปิดเผยหรือสอบถามไปกับทางบางจาก ซึ่งวันนี้ บอร์ด กขค.จะประชุมกันอีกครั้ง เพื่อกำชับข้อความ เงื่อนไข ให้เหมาะสมก่อนที่จะส่งหนังสือรับรองกลับไปให้บางจาก”


หนังสือรับรองเป็นมติเห็นชอบจาก บอร์ด กขค.ทั้ง 7 ท่านที่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ พร้อมลงนามรับรองให้ควบรวมแบบมีเงื่อนไข และเมื่อส่งหนังสือรับรองการควบรวมไปให้บางจากแล้ว ภายใน 60 วัน บอร์ด กขค.เปิดให้บางจากยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อศาลปกครองได้ หากไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่กำหนด แต่หากไม่ได้อุทธรณ์ใด ๆ ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ทันที