สกัดรถลอบนำเข้าเนื้อควาย-ตีนไก่ผ่านแดนมาเลเซีย

สกัดรถลอบนำเข้าเนื้อควาย-ตีนไก่ผ่านแดนมาเลเซีย

อธิบดีกรมปศุสัตว์เผยด่านกักกันสัตว์สงขลาร่วมกับกองร้อยทหารราบที่ 5021 สกัดรถลักลอบนำเข้าเนื้อควายและตีนไก่แช่แข็งหนักรวมเกือบ 3 ตัน ผ่านทางพรมแดนประเทศมาเลเซีย เข้ามาทาง อ.สะเดา จ.สงขลา นำตัวผู้กระทำผิดส่งดำเนินคดีที่ สภ.สะเดา เตรียมทำลายของกลางที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์มาทำลายตามระเบียบ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ได้รับรายงานจากหัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา ซึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารของกองร้อยทหารราบที่ 5021 ตั้งจุดตรวจสกัดการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย ผ่านทางพรมแดนประเทศมาเลเซีย บริเวณหน้าวัดหัวถนน ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พบผู้กระทำความผิด ขับขี่รถยนต์ต้องสงสัยดัดแปลงเป็นตู้เหล็กทึบ ทะเบียนรถระบุจังหวัดสงขลา ภายในตู้เหล็กตรวจพบสินค้าปศุสัตว์ ดังนี้

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์

1) เนื้อกระบือแช่แข็งบรรจุลัง (คละยี่ห้อ) มีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดีย จำนวน 47 ลัง น้ำหนักรวม 1,032 กิโลกรัม

               

2) ตีนไก่แช่แข็ง จำนวน 92 กระสอบ น้ำหนักรวม 1,840 กิโลกรัม

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้พนักงานขับรถนำเอกสารการขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ แต่ไม่สามารถนำมาแสดงได้ ถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 31 และ มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงได้ยึดอายัดของกลางทั้งหมด แล้วนำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสะเดาให้ดำเนินคดี

สำหรับของกลางทั้งหมดนั้น เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลาอยู่ระหว่างประสานงานพนักงานสอบสวนเพื่อนำมาทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ต่อไป

นายสัตวแพทย์สมชวนกล่าวว่า การดำเนินการจับกุมการลักลอบนำเข้าและเคลื่อนย้ายสินค้าปศุสัตว์โดยผิดกฎหมาย เป็นนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อปกป้องเกษตรกร ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากสินค้าปศุสัตว์ที่ได้ลักลอบไม่ได้รับอนุญาต จะไม่ได้รับการตรวจสอบเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อน

เช่น โรคท้องร่วงที่เกิดจากเชื้อซัลโมเนลล่า (salmonellosis) โรคพยาธิในระบบทางเดินอาหาร โรคไข้หวัดนก หรือมีสารตกค้างเช่น สารเร่งเนื้อแดง ฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะ เป็นต้น ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค

ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการปราบปรามการลักลอบนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ โดยผิดกฎหมายทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชั่น DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 06-3225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง