STA ประมูลยางก้อนถ้วยผ่านตลาดกลางเชียงราย 5 หมื่น กก. มุ่งรับกฎใหม่อียู EUDR

STA

STA ส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพาราไทย เข้าร่วมการประมูลยางก้อนถ้วยผ่านตลาดกลางเชียงราย 5 หมื่น กก. มุ่งสร้างความโปร่งใสรองรับ EUDR ดันเกษตรกรไทยให้ผลิตยางอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA สาขาเชียงราย เข้าร่วมการประมูลยางก้อนถ้วยผ่านระบบประมูลของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย ณ สหกรณ์ยางพาราแม่ลาว-แม่กรณ์ จำกัด อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

นำโดยนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายศุภชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย นายเดือน ปลื้มจิตร ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย นางสาวปภาวี ศรีสุทธิพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมทีมงานจัดซื้อวัตถุดิบ ทีมตรวจสอบคุณภาพ และทีมการตลาดแอปพลิเคชั่นศรีตรังเพื่อนชาวสวน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประมูล

ปภาวี ศรีสุทธิพงศ์
ปภาวี ศรีสุทธิพงศ์

นางสาวปภาวี ศรีสุทธิพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ว่าการประมูลยางก้อนถ้วยในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมืออันดีระหว่างตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย โดยมีการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแล และบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นอันดับ 1 ของโลก ทำการรับซื้อยางก้อนถ้วยโดยตรงจากเกษตรกร

ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อผลักดันและส่งเสริมเกษตรกรไทยที่ปลูกยางพาราให้ผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถทัดเทียมแข่งขันกับตลาดยางพาราโลกได้ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมตัวเพื่อรองรับกฎหมายบังคับใช้ควบคุมแหล่งที่มาของวัตถุดิบ หรือสินค้าการเกษตรที่ได้กำหนดไว้จากทางสหภาพยุโรป หรือ EUDR ว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจน (Traceability) และถูกต้องตามกฎหมาย

โดยไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ หรือพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงมีระบบจัดการสวนยางพาราที่เป็นมิตรโดยไม่กระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น บริเวณชุมชน หรือบริเวณที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ เป็นต้น โดยการส่งมอบยางก้อนถ้วยครั้งนี้มีปริมาณน้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่ 50,000 กิโลกรัม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,185,000 บาท
นอกจากหมุดหมายหลักที่บริษัทศรีตรังฯ ได้ให้ความใส่ใจในเรื่องความโปร่งใสและการซื้อขายยางพาราอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังมุ่งสร้างสังคมเกษตรกรไทยให้มีความยั่งยืนและเข้มแข็ง

โดยกลุ่มบริษัทศรีตรังฯได้นำทีมงานมืออาชีพลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำยางก้อนถ้วยคุณภาพ พร้อมแนะนำแอปพลิเคชั่น ศรีตรังเพื่อนชาวสวน แอปพลิเคชั่นที่จะช่วยตอบโจทย์เกษตรกรชาวสวนยางในการขายยาง การรับรู้ข่าวสาร ตลอดจนสิทธิประโยชน์ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อ Sri Trang Ecosystem หรือระบบนิเวศของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรังฯยังคงเดินหน้าสานต่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในการเข้าร่วมงานประมูลยางก้อนถ้วยที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่จังหวัดพะเยา และวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ด้วยการซื้อขายที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จริง ซึ่งเปรียบเสมือนการส่งสัญญาณอันดี และตอกย้ำถึงความพร้อมของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯที่มีต่อเรื่องกฎข้อบังคับ EUDR จากสหภาพยุโรปได้อย่างดีเยี่ยม