ไออาร์พีซี ผนึกเครือโรงพยาบาลบางปะกอก-ปิยเวท รุกธุรกิจ Wellness

กฤษณ์ อิ่มแสง

ไออาร์พีซี ผนึกเครือโรงพยาบาลบางปะกอก-ปิยะเวท รุกธุรกิจโรงพยาบาลและที่พักเพื่อสุขภาพ จ.ระยอง ขานรับนโยบาย Medical Hub พื้นที่ EEC

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์พีซี และแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด (เครือโรงพยาบาลบางปะกอก และปิยะเวท) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจที่พักเพื่อสุขภาพ

               

โดยมีนายสุรงค์ บูลกุล ที่ปรึกษาเครือโรงพยาบาลบางปะกอก และปิยะเวท ร่วมแสดงความยินดี เพื่อศึกษาการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและพัฒนาธุรกิจศูนย์พักและฟื้นฟูสุขภาพ (Hospital & Wellness center) ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพ ความเป็นอยู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียงให้เข้าถึงการบริการสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งในเชิงป้องกันและการรักษาผ่านสถานพยาบาลที่มีคุณภาพสูง

ความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญของการผนึกกำลังในการขยายธุรกิจ จากความเข้มแข็งของทั้งสององค์กร ทั้งความเป็นเลิศด้านการแพทย์ของเครือโรงพยาบาลบางปะกอก และปิยะเวท มาก่อตั้งบนทำเลที่มีศักยภาพในพื้นที่ EEC ของไออาร์พีซี ที่จังหวัดระยอง

ซึ่งสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) รวมถึง 2 ใน 12 อุตสาหกรรมกลุ่ม S-Curve และ new S-Curve ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อันเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทย พร้อมรองรับสังคมสูงวัย (Aging Society) ด้วยการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ที่ดินของไออาร์พีซี ช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ รองรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล