นำวิวัฒน์ฯ ผนึก ปตท. ยกระดับสู่โกลบอล เตรียมส่งหุ้นเข้าเทรด

นำวิวัฒน์ namwiwat
วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ

นำวิวัฒน์ฯ ยกระดับสู่โกลบอล ผสานความร่วมมือ ปตท. สร้างนวัตกรรมใหม่ตอบโจทย์เทรนด์โลก ขยายธุรกิจให้แข็งแกร่งด้วยการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดเติบโตต่อเนื่องอย่างน้อย 2% ต่อปี

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯสิ่งที่ต้องเน้นย้ำเลยคือการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์และต่อยอดธุรกิจ

“เพราะเชื่อว่าการเติบโตของนำวิวัฒน์ต้องมาจากนวัตกรรมใหม่ เพื่อทำตามวิสัยทัศน์ deliver better health solution ซึ่งเป็นความท้าทายเพราะนวัตกรรมที่สร้างต้องตอบโจทย์กับความปลอดภัยของคนไข้ บุคลากรทางการแพทย์ สิ่งแวดล้อม รวมถึงความยั่งยืนของโมเดลธุรกิจ”

               

นอกจากนี้หลังการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็เหมือนกับติดปีกให้ธุรกิจเพราะเราต้องการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ โดยการสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาของตัวเอง รวมถึงสร้างโรงงานที่ใช้เทคโนโลยี ทั้งระบบ software ติดตามการทำงาน หรือการใช้ Robotics เข้ามาช่วยเพื่อตอบโจทย์อนาคตและสุดท้ายคือการสร้างพันธมิตรเครือข่ายใหม่เพื่อไปสู่ระดับ global

จุดแข็งนำนิวัฒน์

เรามีจุดแข็งคือเราเป็นผู้ผลิตและวิจัยซึ่งสามารถตอบโจทย์ pain point ของแต่ละกลุ่มลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งแต่ละที่ใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันจนวันนี้มีถึง 300 อุปกรณ์นอกจากนี้เรายังมี Total solution ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรตั้งแต่เครื่องมือทางการแพทย์ น้ำยาทำความสะอาดไปจนถึงงานบริการ ที่เป็นความ ยังยืนของการดูแลสุขภาพของคนไข้ที่สร้างการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์การแพทย์แต่ละชิ้น

ส่วนสุดท้ายคือเรื่องของการบริการเพราะมีพนักงาน 460 คน ซึ่ง 100 กว่าคนอยู่ในส่วนของงานบริการ เพราะเราให้ความสำคัญกับทุกจังหวัด และทุกพื้นที่จะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเพราะอุปกรณ์การแค่ที่ต้องฆ่าเชื้อมีความสำคัญกับผู้ป่วย

ร่วมทุน ปตท. “อินโนบิก”

จากความร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด มองว่าเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทในประเทศ โดย ปตท.ก็มีนโยบายสนับสนุนธุรกิจ S-curve ซึ่งรวมไปถึงกลุ่ม life style ที่มีเครื่องมือแพทย์รวมอยู่ด้วย เพื่อผลักดันเครื่องมือแพทย์จากเดิมที่เป็น local มาสู่ Global healthcare manufacturer ที่เราได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก ปตท. รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายโดยนำวิวัฒน์จะนำจุดแข็งในฐานะเครื่องมือแพทย์มาผนวกเข้ากับจุดแข็งของฝั่ง ปตท. ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมต้นน้ำ

“การร่วมมือกันของ 2 บริษัท สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่จะเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและอยากให้ความมั่นใจกับนักลงทุนว่าในอนาคตความร่วมมือระหว่างสองบริษัทจะมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นภายในประเทศแน่นอน”

เป้าหมายของนำวิวัฒน์

เราต้องการ global แต่เราต้องไม่ local ที่ต้องเสริมความแข็งแกร่งตอบสนองกับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่รัฐได้ตั้งโจทย์ไว้ ซึ่งนำวิวัฒน์ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในแง่ของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

“จุดนี้เองเราจึงมองภาพของการขยายตัวของธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่ไม่ใช่การแพทย์ เพราะมีหลายธุรกิจที่ต้องการการฆ่าเชื้อและเครื่องมือแพทย์ อาทิ กลุ่มเภสัชกร กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มวิจัย ที่เราต้องการขยายฐานลูกค้าออกไปในส่วนนี้ รวมถึงขยายไปยังต่างประเทศด้วย”

ความคาดหวังการเติบโต

ตามสถิติที่เก็บมา เราเติบโตขึ้น 2% ทุก ๆ ปี คาดหวังว่าจะเติบโตอย่างนี้ต่อไปและหลังจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯก็คาดหวังว่าจะสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายพันธมิตรและสามารถขยับขยายไปในธุรกิจอื่น ซึ่งตรงนี้จะเป็น extra on top และมั่นใจได้ว่าในแนวทางนี้ นำนิวัฒน์จะมั่นคงและเติบโตเพราะเรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง