กรมปศุสัตว์ โต้ ข้อกล่าวหารู้เห็นเป็นใจสวมสิทธิ์ส่งออกไก่ ย้ำกระบวนการมั่นใจได้

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล
นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล

กรมปศุสัตว์ออกโรงโต้ข้อกล่าวหารู้เห็นเป็นใจสวมสิทธิ์ส่งออกไก่ มั่นใจกระบวนการควบคุม กำกับ ดูแล การส่งออกชิ้นส่วนไก่ เป็นไปตามเงื่อนไขคู่ค้า สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ชี้ตลาดส่งออกชิ้นส่วนสัตว์ปีกไปจีนโตต่อเนื่อง

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรณีที่มีสื่อ online กล่าวหากรณีเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลปลอมเอกสารราชการของกรมปศุสัตว์ ในการส่งออกตีนไก่ไปจีน จนถูกตีกลับมายังประเทศไทย และได้อ้างว่ากรมปศุสัตว์มีส่วนรู้เห็นกับผู้ประกอบการ ในการสวมสิทธิ์การส่งออกชิ้นส่วนไปยังประเทศจีนนั้น

กรมปศุสัตว์ขอยืนยันและมีความมั่นใจในการควบคุม กำกับ ดูแล กระบวนการผลิตตั้งแต่การฆ่า ชำแหละ ตัดแต่ง การขนส่ง จนกระทั่งการออกหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate)

               

ไก่

โดยมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจสอบตลอดห่วงโซ่การผลิต สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและเป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า สำหรับประเทศจีน กรมปศุสัตว์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพิธีสาร (MOU) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน ดังนั้นการสวมสิทธิ์การส่งออกไม่สามารถกระทำได้

โฆษกกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการปลอมแปลงเอกสารการส่งออกและตีกลับมานั้น เมื่อกรมปศุสัตว์ทราบเบาะแสจากข่าวดังกล่าวจึงได้แจ้งไปยังด่านกักกันสัตว์เพื่อประสานไปยังด่านศุลกากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารการส่งออก เพื่อนำมาตรวจสอบ

โดยหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบราชการอย่างเด็ดขาด และจะให้ความร่วมมือกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ไก่

นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยเปิดเผยว่า ระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ตลาดการส่งออกชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากประเทศจีนมีความสนใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มีระบบการกำกับ ดูแล ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐของประเทศไทยที่ดี โดยทางประเทศจีนให้การรับรองโรงงานผลิตชิ้นส่วนสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นทุกปี

ปัจจุบันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากประเทศจีนมี 23 แห่ง มูลค่าการส่งออกมากกว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี ล่าสุดทางประเทศจีนเห็นชอบให้มีการขยายรายการผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนจากสัตว์ปีกเพื่อการบริโภค (รวมถึงอวัยวะภายใน) ได้รับอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศไทยไปประเทศจีนอีกจำนวน 18 รายการ

ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบการลงนามความตกลงเพื่อแก้ไขพิธีสารระหว่างไทย-จีน ในประเด็นดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนสัตว์ปีกเพิ่มเติมมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคาดการณ์ว่าตลาดการส่งออกชิ้นส่วนสัตว์ปีกไปยังประเทศจีนจะเติบโตขึ้นทุกปี นอกจากนี้ปัจจุบันยังไม่พบปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในด้านการตลาดกับประเทศจีนแต่อย่างใด