บี.กริม เพาเวอร์ ทุ่ม 5.4 ล้านเหรียญลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฟิลิปปินส์ 65 MW

บี.กริม เพาเวอร์ ทุ่ม 5.4 ล้านเหรียญขยายพอร์ตลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ฟิลิปปินส์ กำลังการผลิตติดตั้งขนาด 65 เมกะวัตต์
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บี.กริม เพาเวอร์ ทุ่ม 5.4 ล้านเหรียญขยายพอร์ตลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ฟิลิปปินส์ กำลังการผลิตติดตั้งขนาด 65 เมกะวัตต์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทดแทนที่มีการต่อยอดและขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคง มุ่งดำเนินตามยุทธศาสตร์ “GreenLeap”เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ ขยายพอร์ตลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ภายใต้การดำเนินธุรกิจของ B.Grimm Solar Power Inc. (“BSP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นทั้งหมด (ซื้อในสัดส่วนร้อยละ 100) จากบริษัท Amatera Renewable Energy Corporation (ARECO)

ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งขนาด 65 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมด 5.4 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับการขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในครั้งนี้ ถือเป็นการตอบโจทย์การมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลกและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ GreenLeap-Global and Green ที่มุ่งยกระดับความร่วมมือทางธุรกิจระดับโลกกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ

โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนเกาะเนกรอส ตอนกลางของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้สิทธิในการใช้ที่ดินระยะยาว และได้รับหนังสือรับรองความพร้อมทางพาณิชย์ (Certificate of Confirmation of Commerciality) ซึ่งออกโดยกระทรวงพลังงาน เพื่อรับรองและยืนยันให้เริ่มดำเนินการพัฒนาและก่อสร้างโครงการได้เรียบร้อยแล้ว”

สำหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง การเข้าลงทุนดังกล่าวจะช่วยพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด ขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนตามแนวโน้มการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสร้างความเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ บี.กริม เพาเวอร์

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บี.กริม เพาเวอร์ ได้ประกาศการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ภายใต้บริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนอย่างต่อเนื่อง

ได้แก่ การได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตและขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้กับรัฐบาลไทยรวม 339.3 เมกะวัตต์, การลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในมาเลเซียรวม 90 เมกะวัตต์ (MWdc), การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 98.99 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐเกาหลี และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตติดตั้ง 80.9 เมกะวัตต์ (MWp) ในสาธารณรัฐอิตาลี เป็นต้น

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาโครงการในหลายประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา กรีซ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งประเทศไทย

โดยการขยายการลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการมุ่งหน้าสู่เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 50% เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว และยังเป็นการขยายความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ


ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจเสมอมา มุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตกำลังผลิตไฟฟ้า 10,000 เมกะวัตต์ จากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างพัฒนา ในปี 2573 และการเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593) อีกด้วย